Mamy 9765 aktualnych szkoleń oraz 5219 firm szkoleniowych. Dziś dodano 10 szkoleń.

Szkolenie: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dla wykonawców

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 225831006
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dla wykonawców
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne
Metodyka: Testy
Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:

zapoznanie z prawami i obowiązkami wykonawców poprzez omówienie szczegółów funkcjonowania systemu zamówień publicznych w świetle aktualnych przepisów,
przedstawienie teoretycznych i praktycznych umiejętności dotyczących stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych aktów wykonawczych do ustawy, które umożliwią bezproblemowe uczestnictwo wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

znajomość tematyki zamówień publicznych,
umiejętność prawidłowego tworzenia ofert, dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącej załączniki do oferty,
znajomość praw i obowiązków uczestników postępowania o udzielenie zam
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Program: 1. Akty prawne z zakresu zamówień publicznych.

2. Przedmiot regulacji.

3. Definicje ustawowe.

4. Zasady udzielania zamówień publicznych.

5. Kwotowe progi zamówień.

6. Wyłączenia stosowania ustawy.

7. Sposoby szacowania przedmiotu zamówienia przez zamawiającego.

8. Instytucja i zadania komisji przetargowej.

9. Stosowanie terminów w zamówieniach publicznych.

10. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia:

tryby udzielania zamówień,
warunki udziału w postępowaniu,
dokumentacja potwierdzająca spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
wykluczenia wykonawców (przesłanki wykluczenia, badanie oferty, wybór oferty, najkorzystniejsza oferta),
terminy składania ofert,
zmiany w zakresie elementów SIWZ - wyjaśnienia, modyfikacja,
instytucja dialogu technicznego (cel wprowadzenia, sposób zastosowania - zakres dopuszczalnego doradztwa, dokumentowanie czynności),


12. Umowy w zamówieniach publicznych i ich aneksowanie.

13. Środki ochrony prawnej.

14. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy i aktów wykonawczych.


W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną warsztaty praktyczne obejmujące:
1. Szukanie ogłoszeń o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Analiza ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Składanie zapytań do niejasnych treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Prawidłowe przygotowanie oferty wraz z dokumentacją stanowiącą jej załączniki zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Prawidłowe przygotowanie odwołania oraz skargi do sądu.
6. Zawarcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego
7. Omówienie problemów, które najczęściej pojawiają się w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego od strony wykonawcy.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, poczęstunek, certyfikat, egzamin, zaświadczenie.
 

Poleć szkolenie znajomemu