Mamy 8389 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: [BD-MSSQL-TRANSACT] Transact-SQL w MSSQL -2 dni

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Wojtczuk
tel.: (+48 22) 845-09-70
email: szkolenia@javatech.com.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: [BD-MSSQL-TRANSACT] Zapytania Transact-SQL w Microsoft SQL Server 2008 R2 (2 dni)
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla administratorów, inżynierów systemowych i programistów odpowiedzialnych za pisanie zapytań w języku Transact-SQL w SQL Server 2008.


Cel szkolenia
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom umiejętności wymaganych do pisania podstawowych zapytań Transact-SQL dla Microsoft SQL Server 2008. Podczas szkolenia omawiane są zastosowania i sposoby wykonywania poleceń języka Transact-SQL takich jak SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE a także metody grupowania i podsumowywania danych, sposoby łączenia danych z różnych tabel.
Wymagania wstępne:


  • Podstawowe umiejętności programistyczne.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Nasi trenerzy to osoby, których wiedza poparta jest realnym doświadczeniem zdobytym w projektach realizowanych przez firmę Javatech. W związku z tym szkoleniowcy przekazują uczestnikom szkoleń nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i potrafią podpowiedzieć rozwiązania problemów pojawiających się w rzeczywistych projektach informatycznych.

Nasi eksperci tworzą także centrum kompetencyjne, które gromadzi wiedzę zdobywaną przez konsultantów Javatech w poszczególnych wykonywanych projektach. Eksperci Javatech są również odpowiedzialni za opracowanie nowcy programów szkoleniowe i dbają o wysoki
Program:
1. Pisanie zapytań SELECT
a) pisanie prostych instrukcji SELECT
b) eliminacja duplikatów przy użyciu DISTINCT
c) używanie aliasów kolumn i tabel oraz używane synonimów
d) pisanie prostych instrukcji CASE
e) Pytania łączące wiele tablic

2. Pytania łączące wiele tablic
a) złączenia
b) odpytywanie z połączeniami INNER
c) odpytywanie z połączeniami OUTER
d) odpytywanie z połączeniami SELF i CROSS

3. Sortowanie i filtrowanie danych
a) sortowanie danych
b) filtrowanie danych
c) filtrowanie z opcjami TOP oraz wartościami procentowymi

4. Praca z typami danych
a) wstęp do typów danych SQL Server
b) praca z typami znakowymi
c) praca z danymi daty i czasu

5. Grupowanie i agregacja danych
a) używanie funkcji agregacji
b) używanie klauzuli GROUP BY
c) filtrowanie grup za pomocą klauzuli HAVING

6. Używanie podzapytań
a) pisanie samozawierających podzapytań
b) używanie predykatu EXISTS oraz IN z podzapytaniami

7. Używanie operatorów zestawów
a) zapytania używające operatorów UNION i UNION ALL
b) zapytania używające CROSS APPLY i OUTER APPLY
c) zapytania używające APPLY z tablicami wywiedzionymi i funkcjami
d) zapytania używające EXCEPT i INTERSECT

8. Przestawianie i grupowanie zestawów
a) zapytania używające PIVOT
b) zapytania używające GROUPING SETS
c) zapytania używające GROUP BY ROLLUP
d) zapytania używające GROUP BY CUBE
e) Odpytywanie metadanych

9. odpytywanie widoków katalogu systemowego
a) odpytywanie funkcji systemowych
b) odpytywanie dynamicznych widoków zarządzania

10. Wykonywanie procedur składowanych
a) używanie instrukcji EXECUTE
b) przekazywanie parametrów
c) zwracanie rezultatu przy użyciu OUTPUT
d) wykonywanie procedur systemowych

11. Programowanie w T-SQL
a) deklarowanie zmiennych i rozdzielanie poleceń wsadowych
b) używanie elementów kontroli przepływu
c) generowanie dynamicznego SQL
d) zastosowanie kursorów oraz pętli WHILE
e) używanie hintów

12. Implementacja obsługi błędów
a) obsługa błędów w TRY/CATCH
b) tworzenie procedur obsługi błędów w bloku CATCH z funkcjami ERROR
c) używanie RAISERROR w celu przekazania komunikatu błędu klientowi

13. Implementacja transakcji
a) kontrola transakcji przy użyciu BEGIN i COMMIT
b) używanie XACT_ABORT
c) dodawanie logiki obsługi transakcji w bloku CATCH

14. Poprawa wydajności zapytań
a) przeglądanie planów wykonania zapytań
b) ocena użycia indeksów


 

Poleć szkolenie znajomemu