Mamy 8610 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 3 szkoleń.

Szkolenie: INSTRUMENTY FINANSOWE A USTAWA O RACHUNKOWOŚCI

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 225831006
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: INSTRUMENTY FINANSOWE A USTAWA O RACHUNKOWOŚCI
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cel szkolenia:

omówienie i wyjaśnienie aktualnych regulacji prawnych dotyczących instrumentów finansowych;
przedstawienie najnowszych zagadnień w tematyce instrumentów finansowych, w zakresie ich ewidencji, wyceny i skutków wyceny;
przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu prezentacji instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym;
przekazanie praktycznych wskazówek na temat wyceny instrumentów finansowych w księgach firm.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

poszerzenie wiedzy z zakresu regulacji prawnych w zakresie instrumentów finansowych, różnorodnych instrumentów pochodnych oraz prezentacji instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym;
zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym i praktyką w zakresie ewidencji księgowej instrumentów finansowych;
uzyskanie praktycznych wskazówek na temat wyceny instrumentów finansowych w księgach firm.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Program: 1. Terminy związane z instrumentami finansowymi (aktywa finansowe, instrumenty kapitałowe, zobowiązania finansowe, wartość godziwa i inne)

2. Wycena aktywów i zobowiązań finansowych w momencie nabycia lub powstania.

3. Klasyfikacja instrumentów finansowych według ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów

4. Wycena instrumentów finansowych na dzień bilansowy

5. Ewidencja księgowa

nabycia oraz sprzedaży aktywów finansowych
skutków wyceny aktywów finansowych
zobowiązań finansowych


6. Przekwalifikowanie aktywów finansowych

7. Instrumenty zabezpieczające

wartość godziwą
przyszłe przepływy pieniężne


8. Instrumenty finansowe a różnice kursowe

9. Prezentacja instrumentów finansowych w:

bilansie
rachunku zysków i strat
rachunku przepływów pieniężnych


10. Opodatkowanie instrumentów finansowych

Wymagania: Adresaci szkolenia:

służby księgowo-podatkowe firm inwestujących w instrumenty finansowe;
osoby zajmujące się inwestowaniem w firmach w instrumenty pochodne;
dyrektorzy finansowi;
specjaliści ds. księgowości;
specjaliści ds. finansów;
pracownicy działów księgowych i finansowych;
osoby zainteresowane tematyką dotyczącą instrumentów finansowych;
wszystkie osoby zainteresowane tematyką ewidencji i wyceny instrumentów finansowych.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu