Mamy 9369 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dla kontrolujących

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dla kontrolujących
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest omówienie szczegółów funkcjonowania systemu zamówień publicznych w świetle aktualnych przepisów, nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności dotyczących stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych aktów wykonawczych do ustawy. Podstawowym celem szkolenia jest pokazanie organom kontroli metod walki z podmiotami, które naruszają przepisy z zakresu prawa zamówień publicznych. Pokazanie pól zagrożeń, na których najczęściej może dochodzić do popełniania naruszeń przy udzielaniu zamówień publicznych. Podczas szkolenia zostaną omówione metody wykrywania naruszeń.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Zapoznanie się z tematyką zamówień publicznych;
Znajomość sposobów wykrywania zagrożeń występujących podczas realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
Pogłębienie wiedzy w zakresie prowadzenia analizy ryzyka;
Poznanie metod wykrywania naruszeń prawa popełnianych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publiczne
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Wielkość grupy: 10
Program: 1.Akty prawne z zakresu zamówień publicznych;

2.Przedmiot regulacji;

3.Definicje ustawowe;

4.Zasady udzielania zamówień publicznych;

5.Kwotowe progi zamówień;

6.Wyłączenia stosowania ustawy;

7.Instytucja i zadania komisji przetargowej;

8.Stosowanie terminów w zamówieniach publicznych;

9.Przygotowanie postępowania:

prawidłowe przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia,
właściwe ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia,
ustalenie kryteriów oceny wiarygodności wykonawców,
ustalenie kryteriów oceny ofert;


10.Tworzenie dokumentacji przed wszczęciem postępowania:

sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
treść ogłoszenia;


11.Postępowanie o udzielenie zamówienia:

tryby udzielania zamówień,
warunki udziału w postępowaniu,
zasady opisywania warunków,
terminy składania ofert,
dokumentacja potwierdzająca spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
zmiany w zakresie elementów SIWZ - wyjaśnienia, modyfikacja
ocena ofert:

• formalna ocena ofert,
• zawiadomienie wykonawców o wystąpieniu omyłek w treści ofert oraz możliwości poprawiania omyłek,
• wykluczenia wykonawców,
• ocena ofert na podstawie ustalonych kryteriów oceny,
• najkorzystniejsza oferta,
• wyjaśnienia rażąco niskiej ceny,
• wybór oferty,
• zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania;

12.Umowy w zamówieniach publicznych i ich aneksowanie;

13.Środki ochrony prawnej;

14.Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy i aktów wykonawczych;

15. Analiza dokumentacji (ogłoszeń oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia) pod kątem tych elementów, które najczęściej są wykorzystywane do naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych.

16. Przykłady niezgodnych z przepisami prawa metod działania zamawiających oraz wykonawców, które umożliwiają wygranie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez konkretnego wykonawcę.

17. Omówienie problemów, które najczęściej pojawiają się w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
Wymagania: Adresaci szkolenia:
Osoby, które przeprowadzają kontrole w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także w zakresie wydatkowania środków publicznych z wykorzystaniem ustawowego zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu