Mamy 9525 aktualnych szkoleń oraz 5248 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: ADOBE FLASH - PROGRAMOWANIE ZA POMOCĄ ACTION SCRIPT

Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Programowanie

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Telecentrum
tel.: 0 801 258 566
email: telecentrum@altkom.pl; warszawa@altkom.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ADOBE FLASH - PROGRAMOWANIE ZA POMOCĄ ACTION SCRIPT
Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Programowanie
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

Nabycie wiedzy umożliwiającej tworzenie nowoczesnych aplikacji używając Adobe Flash. Zdobycie wiedzy na temat Action Script 3.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Program: 1. Podstawy składani Action Script 3
• operator kropki oraz średnika
• komentarze
• klamry i nawiasy
• słowa kluczowe języka
• literały
• deklarowanie zmiennych oraz ich typów
• konwersja typów danych
• operatory języka
• operatory matematyczne oraz ich priorytety
• operatory przypisywania oraz powiązania.

2. Praca z zbiorami danych
• tworzenie instancji obiektów
• tworzenie i wypełnianie obiektu klasy Array
• praca z tablicami wielowymiarowymi
• operacje na tablicach
• reprezentacja danych dwu-wymiarowych za pomocą tablic
• wypełnianie komponentów tablicami

3. Struktury kontrolne
• manipulacja łańcuchami znaków
• metody i właściwości obiektu typu String
• korzystanie z komponentu Alert
• importowanie klas
• wyświetlanie komunikatów
• struktury warunkowe
• pisanie oraz testowanie wyrażeń porównujących
• operatory logiczne
• zagnieżdżanie wyrażeń warunkowych
• wykorzystanie warunków do walidacji danych użytkownika
• instrukcja Switch/case
• tworzenie obiektu Date
• metody klasy Date
• praca z pętlami
• struktury while, do..while, for..in i for..each..in
• korzystanie z instrukcji brake w petlach.

4. Definiowanie oraz używanie funkcji
• składnia wyrażeń z użyciem funkcji
• zmienne wewnątrz funkcji
• argumenty (parametry) funkcji
• dynamiczne definiowanie argumentów
• zwracanie danych z funkcji
• korzystanie z modyfikatorów dostępności.

5. Tworzenie własnych klas
• wstęp do programowanie zorientowanego obiektowo (OOP)
• definiowanie klasy
• wzorce nazewnictwa klas
• korzystanie z pakietowanie
• deklaracja właściwości
• kontrola dostępu do właściwości
• przypisywanie wartości domyślnych
• deklaracja metod
• kontrola dostępu do metod
• enkapsulacja danych obiektu
• poznanie wzorca projektowego opartego na wartościach
• dziedziczenie
• rozszerzanie klasy bazowej
• wymuszenie zachowań za pomocą interfejsów
• definiowanie własnych interfejsów
• przetwarzanie danych lokalnych za pomocą Shared Objects
• metody statyczne
• przechowywanie danych używając statycznej klasy SharedObject.

Wymagania: Znajomość Flasha na poziomie bardzo dobrym.
 

Poleć szkolenie znajomemu