Mamy 9677 aktualnych szkoleń oraz 5236 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Konrad Słomka
tel.: 22 351 93 06
email: biuro@frdl.mazowsze.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ W PRAKTYCE ADMINISTRACYJNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN W USTAWIE
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest przypomnienie obowiązujących zasad udostępniania informacji publicznej oraz podniesienie świadomości pracowników w tym zakresie. Poznanie praktycznych aspektów udostępniania informacji także w przypadku tzw. "trudnych wniosków".
Zajęcia prowadzone będą częściowo w formie wykładu, dyskusji a także warsztatów angażujących uczestników przy rozwiązywaniu kazusów przygotowanych w oparciu o faktyczne zaistniałe sytuacje.
Materiały autorskie, w formie prezentacji multimedialnej, przykłady wzorów decyzji administracyjnych, a także analiza orzeczeń sądów administracyjnych w sprawach związanych z odmową udostępnienia informacji publicznej.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Specjalista z zakresu procedur administracyjnych, ochrony danych osobowych, informacji publicznej, niejawnej i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizator wielu unijnych programów, m.in.: „Expert – Urzędnik”, „ Nowoczesny Urząd”, „Urząd na miarę Europy”, "Profesjonalny urząd- kompetentny urzędnik". Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec – praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej
i rządowej na terenie całego kraju (urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin
i ich jednostki organizacyjne, KGP, KWP, IPN, MAiC). Rocznie przeprowadza ok. 200-250 szkoleń, na których przeszkolonych zostaje 1500-2000 osób. Trener – wykładowca, ekspert stale współpracujący
z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Program: 1. Pojęcie informacji publicznej (informacja prosta a informacja przetworzona).
2. Osoba pełniąca funkcje publiczną, funkcjonariusz publiczny, sprawa publiczna, sprawa szczególnej wagi publicznej- praktyczne znaczenie pojęć ustawowych.
3. Formy udostępniania informacji publicznej (wzory decyzji administracyjnych w sprawach związanych z udostępnianiem informacji publicznej).
4. Postępowanie w sprawie udzielenia informacji w praktyce administracyjnej (na wniosek w formie pisemnej, telefonicznej, złożony drogą mailową, postępowania w sytuacji wpływu wniosku niepodpisanego imieniem i nazwiskiem),
5. Jakie kategorie informacji podlegają udostępnieniu, a jakie nie?
6. Jakie są koszty i terminy związane z udostępnianiem informacji?
7. Jakie są konsekwencje odmowy udostępnienia informacji, która powinna być udostępniona?
8. Jak powinien wyglądać BIP urzędu, aby spełniał wymogi ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej?
9. W jaki sposób formułować zapisy w BIP, aby był on przejrzysty i czytelny dla klientów? (Przykłady różnych praktyk).
10. Co to jest dokument urzędowy w rozumieniu ustawy? Jakie informacje i dokumenty powinny być udostępniane na wniosek a jakie zamieszczane w biuletynie? (Stosowane praktyki a obowiązujące przepisy).
11. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach związanych z odmową udostępnienia informacji publicznej
12. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
13. Na czym polega „prawo do ochrony własnego wizerunku” w kontekście udostępniania informacji publicznej( wizerunek urzędnika a ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
14. Ustawa o dostępie do informacji publicznej, a ustawa o ochronie danych osobowych.
15. Ustawa o dostępie do informacji publicznej a Kodeks postępowania administracyjnego.
16. Najnowsze zmiany w ustawie.
17. Trudne sprawy z praktyki administracyjnej.
Świadczenia dodatkowe: W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu