Mamy 9247 aktualnych szkoleń oraz 5266 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Profilowanie klientów Powiatowego Urzędu Pracy

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Metody identyfikacji osób zagrożonych długotrwałym bezrobociem
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Inne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie skierowane jest do pracowników publicznych służb zatrudnienia i ma na celu:
• Przedstawienie i zapoznanie uczestników z metodami profilowania osób bezrobotnych w wybranych krajach OECD;
• Pozyskanie wiedzy na temat rodzajów profilowania, jakie można stosować w pracy z klientami PUP;
• Wskazanie na rolę metody profilowania oraz jego zalety i wady ze wskazaniem na dobre praktyki realizowane przez inne urzędy pracy w tym zakresie.
• Nabycie umiejętności wczesnej identyfikacji osób zagrożonych długotrwałym bezrobociem.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Trener rekomendowany przez MPiPS – wpis w bazie kadry trenerskiej przygotowanej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy oraz trener uprawniony do prowadzenia szkoleń blended learning. Od ponad 20 lat pracownik PSZ. Posiada uprawnienia do szkolenia kadr urzędów pracy – certyfikat MPIPS. Pedagog, absolwentka studiów podyplomowych administracja samorządowa Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych – pośrednictwo pracy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Program: 1. Teoretyczne aspekty długotrwałego bezrobocia.
2. Miary opisujące sytuację na rynku pracy,
3. Wybrane teorie wyjaśniające długotrwałe bezrobocie,
4. Ocena motywacji do poszukiwania pracy.
5. Segmentacja osób bezrobotnych
6. Metoda ekspercka / ocena ryzyka przez pracownika urzędu/ - sposób przeprowadzania, wady i zalety,
7. Metoda ekonometryczna - sposób przeprowadzania, wady i zalety;
8. Metoda selekcji grupowej sposób przeprowadzania, wady i zalety
9. Podstawy profilowania:
10. Wczesna interwencja i identyfikacja osób bezrobotnych,
11. Istota profilowania,
12. Właściwy moment przeprowadzenia procedury profilowania,
13. Kształcenie umiejętności diagnozowania klienta a
14. Tworzenie Indywidualnych Planów Działania,
15. Kwestionariusz profilowania pomocy
16. Identyfikacja osób szczególnie zagrożonych długookresowym bezrobociem a Europejska Strategia Zatrudnienia.
17. Podejścia do profilowania w wybranych krajach OECD.
 

Poleć szkolenie znajomemu