Mamy 9061 aktualnych szkoleń oraz 5273 firm szkoleniowych. Dziś dodano 3 szkoleń.

Szkolenie: CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW – weekendowo [kod zawodu - 242307; 242310]
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs prowadzony jest zgodnie z zasadą „minimum teorii maksimum praktyki”. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem programu kadrowo-płacowego SYMFONIA oraz systemu PŁATNIK.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Wielkość grupy: 10
Program: 1. Źródła i zasady prawa pracy
• źródła prawa pracy
• zasady prawa pracy
• regulamin pracy, wynagrodzenia, świadczeń socjalnych – sposób przygotowania
• obowiązki pracodawcy względem urzędów
• wybrane zagadnienia z BHP

2. Nawiązanie stosunku pracy
• umowa na okres próbny
• umowa na czas określony
• umowa na czas nieokreślony
• umowa na zastępstwo
• umowa na czas wykonywania określonej pracy
• umowa o pracę - podstawowe i fakultatywne składniki umowy
• obowiązki pracodawcy wobec pracownika
• obowiązki pracownika wobec pracodawcy
• inne formy zatrudnienia – kontrakty menadżerskie, umowy agencyjne, umowy cywilnoprawne, samozatrudnienie
• telepraca

3. Ustanie stosunku pracy
• rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
• rozwiązanie umowy przez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
• rozwiązanie umowy przez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia
• rozwiązanie umowy z dniem, do którego została zawarta
• rozwiązanie umowy po wykonaniu pracy, dla której została zawarta
• rozwiązanie umowy z przyczyn niezależnych od pracownika
• wygaśnięcie umowy o pracę

4. Czas pracy
• normy czasu pracy
• systemy i rodzaje czasu pracy
• praca w godzinach nadliczbowych
• praca w nocy
• praca w niedzielę i święta
• dyżury w miejscu pracy i dyżury w domu
• usprawiedliwianie nieobecności w pracy

5. Urlopy pracownicze
• urlopy wypoczynkowe
• urlopy bezpłatne
• urlopy okolicznościowe
• urlopy szkoleniowe
• urlopy macierzyńskie
• urlopy wychowawcze
• ochrona kobiet w pracy

6. Dokumentacja personalna i odpowiedzialność pracownicza
• akta osobowe – omówienie, ćwiczenia
• ochrona danych osobowych
• odpowiedzialność porządkowa
• odpowiedzialność materialna

7. Wynagrodzenia
• systemy wynagrodzeń
• terminy i sposoby wypłaty wynagrodzenia za pracę
• zmienne składniki wynagrodzenia – koszty uzyskania przychodu ulga podatkowa, progi podatkowe
• ochrona wynagrodzenia
• technika naliczania wynagrodzenia za pracę
• technika naliczania umów cywilnoprawnych
• wynagrodzenie pomniejszone z innych powodów niż choroba
• wynagrodzenie pomniejszone z powodu choroby
• wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
• wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z ubezpieczenia społecznego – technika naliczania
• wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
• wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
• wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
• ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
• odprawy i odszkodowania
• wypłaty z ZFŚS
• świadczenia rzeczowe dla pracownika na liście płac
• zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia

8. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
• ubezpieczenie społeczne
• ubezpieczenie zdrowotne
• zasady zgłaszania pracowników do ubezpieczenia
• zasady wyrejestrowania pracownika z ubezpieczenia
• wysokość stawek procentowych dla poszczególnych ubezpieczeń
• podział w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne między ubezpieczonym, a płatnikiem składek
• ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą
• obliczanie zasiłków chorobowych

9. Warsztaty komputerowe – SYMFONIA Kadry Płace
• zarejestrowanie firmy
• zarejestrowanie pracowników
• przyjęcie do pracy
• wprowadzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych
• rejestracja zdarzeń w kalendarzu pracownika
• wprowadzanie wzorców indywidualnych dla pracownika
• rozwiązanie umowy o pracę
• zakładanie okresów
• praca z dokumentacją personalno-płacową
• raporty kadrowo-płacowe
• deklaracje podatkowe PIT4R, PIT8AR, PIT 11, PIT8C
• zmiany i korekty danych w programie
• wprowadzanie parametrów podatkowych i zusowskich.
• Eksport dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do Płatnika

10. Warsztaty komputerowe – obsługa nowej wersji programu "Płatnik" 9.01.001B - warsztaty praktyczne
• omówienie najważniejszych zmian w programie
• aktualizacja komponentów programu
• zmiany w kartotece płatnika i ubezpieczonego
• założenie firmy, czyli nowego Płatnika składek
• zgłoszenie firmy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
• wprowadzenie danych pracowników i płatnika składek
• modyfikacja danych ubezpieczonych i płatnika składek
• zgłoszenie pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
• dokumenty rozliczeniowe do ZUS
• zasady korygowania dokumentów zgłoszeniowych
• zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych
• wysyłka i potwierdzanie zestawów dokumentów do ZUS
Wymagania: Zajęcia odbywają się w godzinach:
09:00-16:45
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, poczęstunek, certyfikat, zaświadczenie.
 

Poleć szkolenie znajomemu