Mamy 8515 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Badanie powiązań - prawo handlowe i cywilne

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Badanie powiązań między podmiotami prawa handlowego i cywilnego
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych tematem, przedsiębiorców i urzędników i ma na celu doskonalenie umiejętności rozpoznawania statusu prawnego przedsiębiorcy, ustalania danych istotnych przy zawarciu umowy oraz podejmowaniu działań windykacyjnych, ustalania danych istotnych dla oceny stopnia powiązania przedsiębiorców oraz rodzaju łączących je więzi.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Mariusz Trela
Do końca 2010 r. przez dwadzieścia lat pełnił funkcję sędziego w sądzie gospodarczym w Toruniu, pełniąc również zadania w postępowaniach upadłościowych jako sędzia-komisarz. Nadzorował ponad 100 upadłości, w tym największych firm w województwie kujawsko-pomorskim. Przez 7 lat był przewodniczącym XII Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i naprawczych. Posiada biegłą znajomość prawa upadłościowego i jego praktycznego zastosowania w windykacji. Od 1998 roku prowadzi szkolenia z zakresu prawa gospodarczego obejmujące również tematykę prawa upadłościowego, w szczególności dla przedsiębiorców, prawników, rzeczników konsumentów, konsumentów, urzędników samorządowych, współpracując w tym zakresie m.in. z Izbą Przemysłowo – Handlową w Toruniu, Iławską Izbą Gospodarczą w Iławie, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A w Toruniu i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Przez kilka lat szkolił pracowników Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz Urzędów Marszałkowskich w zakresie prawidłowego zawierania i zabezpieczania umów o dofinansowanie projektów, posiada doskonałą znajomość specyfiki instytucji zajmujących się obsługą finansowania ze środków unijnych. Od trzech lat jest adwokatem specjalizującym się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w szczególności w działaniach windykacyjnych. Prowadzi obecnie kilkanaście postępowań upadłościowych oraz towarzyszących ogłoszeniu upadłości. Jest autorem programów edukacji przedsiębiorców realizowanych przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Toruniu i TARR S.A w Toruniu pod nazwą „Warsztaty Prawnicze dla Przedsiębiorców”, „Warsztaty Menedżerskie”, „Warsztaty Prawnicze dla Urzędników” oraz „Bezpieczne zawieranie umów”. Autor publikacji z zakresu prawa gospodarczego w pismach prawniczych oraz trzech książek.
Program: Ramowy program szkolenia
1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
2. Spółka cywilna jako etap w rozwoju przedsiębiorstwa osób fizycznych.
3. Spółki handlowe jako autonomiczne formy aktywności gospodarczej.
4. Spółka handlowa jako etap rozwoju przedsiębiorstwa.
5. Rejestry urzędowe przetwarzające informacje dotyczące przedsiębiorców – spółek handlowych.
6. Powiązania między przedsiębiorcami a ich znaczenie prawne.
7. Przedsiębiorca w upadłości – zaciąganie zobowiązań oraz odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przed i po ogłoszeniu upadłości.
 

Poleć szkolenie znajomemu