Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Stosowanie Prawa upadłościowego i naprawczego

Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Stosowanie Prawa upadłościowego i naprawczego podczas windykacji środków od Beneficjenta realizującego projekt dofinansowany środkami UE
Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Inne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie jest skierowane do pracowników Urzędu wykorzystujących wiedzę z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego podczas prac związanych z realizacją procesu zarządzania i wdrażania oraz rozliczania funduszy unijnych i ma na celu:
1. Doskonalenie umiejętności praktycznego stosowania reguł prawa upadłościowego i naprawczego wobec niewypłacalnych beneficjentów;
2. Doskonalenie umiejętności diagnozowania stanu niewypłacalności beneficjentów nie wywiązujących się z umów o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych;
3. Doskonalenie umiejętności redagowania wniosku o ogłoszenie upadłości beneficjenta oraz poprawnego reprezentowania wierzyciela w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości;
4. Doskonalenie umiejętności formułowania zgłoszenia wierzytelności oraz reprezentowania wierzyciela w postępowaniu w przedmiocie ustalenia listy wierzytelności oraz planów podziału funduszy masy upadłości i odrębnego planu podziału;
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Mariusz Trela
Do końca 2010 r. przez dwadzieścia lat pełnił funkcję sędziego w sądzie gospodarczym w Toruniu, pełniąc również zadania w postępowaniach upadłościowych jako sędzia-komisarz. Nadzorował ponad 100 upadłości, w tym największych firm w województwie kujawsko-pomorskim. Przez 7 lat był przewodniczącym XII Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i naprawczych. Posiada biegłą znajomość prawa upadłościowego i jego praktycznego zastosowania w windykacji. Od 1998 roku prowadzi szkolenia z zakresu prawa gospodarczego obejmujące również tematykę prawa upadłościowego, w szczególności dla przedsiębiorców, prawników, rzeczników konsumentów, konsumentów, urzędników samorządowych, współpracując w tym zakresie m.in. z Izbą Przemysłowo – Handlową w Toruniu, Iławską Izbą Gospodarczą w Iławie, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A w Toruniu i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Przez kilka lat szkolił pracowników Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz Urzędów Marszałkowskich w zakresie prawidłowego zawierania i zabezpieczania umów o dofinansowanie projektów, posiada doskonałą znajomość specyfiki instytucji zajmujących się obsługą finansowania ze środków unijnych. Od trzech lat jest adwokatem specjalizującym się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w szczególności w działaniach windykacyjnych. Prowadzi obecnie kilkanaście postępowań upadłościowych oraz towarzyszących ogłoszeniu upadłości. Jest autorem programów edukacji przedsiębiorców realizowanych przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Toruniu i TARR S.A w Toruniu pod nazwą „Warsztaty Prawnicze dla Przedsiębiorców”, „Warsztaty Menedżerskie”, „Warsztaty Prawnicze dla Urzędników” oraz „Bezpieczne zawieranie umów”. Autor publikacji z zakresu prawa gospodarczego w pismach prawniczych oraz trzech książek.
Program: 1. Urząd jako inicjator postępowania upadłościowego oraz innych postępowań windykacyjnych uregulowanych w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze wobec dłużnika – beneficjenta, który nie wykonał umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z funduszy unijnych.
2. Urząd jako uczestnik postępowania upadłościowego prowadzonego wobec upadłego z wniosku dłużnika lub innego wierzyciela:
3. Przydatność innych instrumentów prawnych w skutecznej windykacji prowadzonej przez Urząd.
4. Upadłość jako główny instrument efektywnej windykacji.
 

Poleć szkolenie znajomemu