Mamy 9199 aktualnych szkoleń oraz 5268 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: ANALIZA FINANSOWA - warsztaty praktyczne w Ms Excel

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Kaczorowska
tel.: 22 583 10 04
email: katarzyna.kaczorowska@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ANALIZA FINANSOWA - warsztaty praktyczne
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestnika szkolenia wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia analizy finansowej.

Po szkoleniu uczestnik potrafi:

szybko ocenić wynik podmiotów gospodarczych
prawidłowo ocenić sytuację kapitałowo-majątkową i finansową podmiotu gospodarczego
trafnie analizować i interpretować sprawozdania finansowe
wykorzystywać metodę wskaźnikową do praktycznej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw


Korzyści dla uczestników szkolenia:
W efekcie szkolenia:

pozyskasz wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji, narzędzi i metod zarządzania firmą niezbędnych z finansowego punktu widzenia
zrozumiesz i swobodnie będziesz się poruszał w świecie terminologii sprawozdawczej
poznasz i opanujesz finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa
umiejętnie zanalizujesz wyniki przedsiębiorstwa
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Program: 1. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz działalności przedsiębiorstwa

2. Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych:

bilans
rachunek zysków i strat
rachunek przepływów pieniężnych
zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
informacja dodatkowa
sprawozdanie z działalności


3. Analiza wstępna sprawozdań finansowych:

wstępna analiza bilansu
wstępna analiza rachunku zysków i strat
wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych


4. Analiza wskaźnikowa :

wskaźniki płynności
wskaźniki rentowności
wskaźniki aktywności
wskaźniki zadłużenia
wskaźniki rynku kapitałowego


5. Wielowymiarowość analizy finansowej – model duPonta

6. Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników:

istota monitoringu finansowego
przykład działania Quick-testu
wielowymiarowe modele upadłości: model Altmana, modele dla Polski


7. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa jako uzupełnienie analizy finansowej:

przyczyny badania otoczenia przedsiębiorstwa
źródła danych o otoczeniu przedsiębiorstwa
analiza SWOT
macierz Boston Consulting Group
model 5 sił Portera

Wymagania: Adresaci szkolenia:

osoby zainteresowane analizą sprawozdań finansowych i fachowym pozyskiwaniem informacji dotyczących kondycji firmy
osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie analizy finansowej w firmach
specjaliści finansowi oraz inwestycyjni
wszyscy ci, którzy w przyszłości zawodowej będą zaangażowani w proces opracowywania sprawozdań finansowych oraz pozyskiwania i interpretacji informacji na temat kondycji przedsiębiorstwa.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu materiały szkoleniowe serwis kawowy lunch certyfikat
 

Poleć szkolenie znajomemu