Mamy 8515 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: PROGRAMMING IN C# WITH MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010

Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Programowanie

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Telecentrum
tel.: 0 801 258 566
email: telecentrum@altkom.pl; warszawa@altkom.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PROGRAMMING IN C# WITH MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010
Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Programowanie
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie skierowane do programistów posiadających doświadczenie w programowaniu w jednym z języków C, C++, Visual Basic lub Java i rozumiejących koncepcje programowania zorientowanego obiektowo chcących programować w języku C#.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

Znajomość składni języka C#. Umiejętność projektowania aplikacji w języku C# i .NET Framework 4.0 przy użyciu Visual Studio 2010
Poziom zaawansowania : zaawansowany
Program: 1. Wprowadzenie do języka C# i .NET Framework
• wprowadzenie do.NET Framework
• tworzenie projektów w Visual Studio 2010
• pisanie aplikacji w C#
• budowanie aplikacji z graficznym interfejsem
• dokumentowanie
• uruchamianie i debugowanie aplikacji przy użyciu Visual Studio 2010.

2. Używanie konstrukcji języka C#
• deklarowanie zmiennych i przypisywanie wartości
• wykorzystywanie wyrażeń i operatorów
• tworzenie i używanie tablic
• używanie instrukcji decyzyjnych
• używanie instrukcji iteracyjnych.

3. Deklarowanie i wywoływanie metod
• definiowanie i wywoływanie metod
• wskazywanie parametrów opcjonalnych i parametrów wyjściowych.

4. Obsługa wyjątków
• obsługa błędów
• wyzwalanie błędów.

5. Odczyt i zapis plików
• dostęp do systemu plików
• odczyt i zapis plików przy użyciu strumieni.

6. Tworzenie nowych typów.
• tworzenie i wykorzystywanie enumeratorów
• tworzenie i wykorzystywanie klas
• tworzenie i wykorzystywanie struktur
• porównanie typów referencyjnych do wartościowych.

7. Hermetyzacja danych i metod
• kontrola widzialności elementów typów
• udostępnianie metod i danych.

8. Dziedziczenie z klas i implementacja interfejsów
• wykorzystywanie dziedziczenia do tworzenia nowych typów referencyjnych
• definiowanie i implementacja interfejsów
• definiowanie klas abstrakcyjnych.

9. Zarządzanie cyklem życia obiektów i kontrola zasobów
• wprowadzenie do Garbage Collection
• zarządzanie zasobami używanymi przez obiekt.

10. Hermetyzacja danych i definiowanie przeciążonych operatorów
• tworzenie i używanie właściwości
• tworzenie i używanie Indeksatorów
• przeciążanie operatorów.

11. Rozłączanie metod i obsługa zdarzeń
• deklarowanie i używanie delegatów
• używanie wyrażeń lambda
• obsługa zdarzeń.

12. Używanie kolekcji i typów ogólnych
• wykorzystywanie kolekcji
• tworzenie i i używanie typów ogólnych
• definiowanie interfejsów ogólnych i zrozumienie różnic
• używanie metod i delegatów ogólnych.

13. Tworzenie i wyliczanie własnych klas kolekcji
• implementacja własnych klas kolekcji
• dodawanie numeratora do własnej klasy kolekcji.

14. Używanie LINQ do zapytań na danych
• używanie metod rozszerzeń LINQ i operatorów zapytań
• tworzenie dynamicznych zapytań i wyrażeń w LINQ.

15. Integracja kodu Visual C# z językami dynamicznymi i komponentami COM
• integracja kodu C# z Ruby i Python
• dostęp do obiektów COM.
Wymagania: Minimum dwunastomiesięczne doświadczenie w programowaniu w języku zorientowanym obiektowo (C++, Java, Visual Basic). Znajomość IDE Visual Studio.
 

Poleć szkolenie znajomemu