Mamy 9361 aktualnych szkoleń oraz 5256 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Należności na rzecz Powiatowego Lekarza Weterynarii

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Decyzje ustalające należności publicznoprawne na rzecz Powiatowego Lekarza Weterynarii w praktyce organów I i II instancji i ich egzekucja
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie jest skierowane do powiatowych lekarzy weterynarii i wojewódzkich lekarzy weterynarii.
Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami prowadzenia postępowań dowodowych i poprawnym pisaniem orzeczeń szczególnego rodzaju, jakimi są decyzje konstytuujące należność publicznoprawna na rzecz organu.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników: ministerstw (m.in. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Tylko w ubiegłym półroczu w ramach szkoleń unijnych przeszkoliła około 4 000 słuchaczy. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, finansom publicznym oraz ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej. Z racji zatrudnienia w administracji podatkowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych.
Program: 1. Zasady ogólne Kodeksu Postępowania Administracyjnego w procedurze ustalania należności publicznoprawnych.
- zasada praworządności-art.6 i art.7
- zasada prawdy obiektywnej art. 7
- zasada przekonywania art. 11
- zasada dwuinstancyjności art. 15
- zasada trwałości decyzji ostatecznych art. 16
2. Zasady ogólne ustawy Ordynacja podatkowa w procedurze ustalania należności publicznoprawnych.
- zasada legalizmu art. 120 O.p.
- zasada prawdy obiektywnej wyrażona w art. 122 OP,
- zasada czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym art. 123 OP,
- zasada przekonywania art. 124 OP ,
- zasada dwuinstancyjności postępowania podatkowego, z art. 127 OP ,
- zasada trwałości decyzji ostatecznych art. 12 OP.
3. Charakter prawny należności powiatowego lekarza weterynarii z tytułu badań urzędowych z uwzględnieniem należności z tytułu byłych dochodów własnych ( badania urzędowe) w świetle ustawy o finansach publicznych.
4. Postępowanie dowodowe jako wyraz zasady prawdy obiektywnej z uwzględnieniem kompletności, zupełności prowadzenia akt postępowania i zasady przekonywania- rygory z Kpa.
5. Sztuka pisania orzeczeń prawo kształtujących.
- podstawa prawna orzeczeń,
- rozstrzygnięcie,
- uzasadnienie prawne i faktyczne ( najistotniejsze elementy merytoryczne orzeczenia).
6.Postępowanie odwoławcze- brak związania granicami odwołania.
7. Omówienie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2012 r. Sygnatura akt II SA/Wr 831/11.
8. Egzekucja administracyjnoprawna należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych właściwych dla Powiatowego lekarza weterynarii.
9. Odpowiedzialność Powiatowego Lekarza Weterynarii w świetle naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 

Poleć szkolenie znajomemu