Mamy 8658 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Dostęp do informacji publicznej

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Dostęp do informacji publicznej, standardy wykorzystania informacji publicznej
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej i specjalnej jak też pracowników firm, zatrudnionych na stanowiskach związanych z ochroną danych osobowych, którymi administruje jednostka.
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz standardów wykorzystania informacji publicznej.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników: ministerstw (m.in. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Tylko w ubiegłym półroczu w ramach szkoleń unijnych przeszkoliła około 4 000 słuchaczy. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, finansom publicznym oraz ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej. Z racji zatrudnienia w administracji podatkowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych.
Program: 1. Implementacja do polskiego systemu prawnego Dyrektywy unijnej 2003/WE/98 z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, korelacja z zapisami Ustawy zasadniczej i tego konsekwencje.
2. Informacja publiczna i prawo dostępu do informacji publicznej a prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej, problem z nowym rozumieniem informacji przetworzonej, definicja dokumentu urzędowego-pojęcia.
3. Podmioty zobowiązane a wyłączenia obowiązku stosowania przepisów znowelizowanej ustawy, prawa i obowiązki podmiotów zobowiązanych.
4. Prawo do informacji publicznej i ograniczenie dostępu do informacji upublicznionej
- tajemnica państwowa,
- tajemnica służbowa,
- tajemnica statystyczna,
- tajemnica skarbowa,
- tajemnica przedsiębiorcy,
- ochrona danych osobowych
- prywatność osoby fizycznej,
- inne ustawowo chronione tajemnice.
5. Zasady udostępniania danych w ramach dostępu do informacji publicznej i procedury ponownego wykorzystania informacji:
- BIP- nowa znacząca rola Biuletynu, wymagania prawne, wymagania praktyki, zakres informacji, oznaczenie informacji, strona internetowa BIP,
- centralne repozytorium – rola, zasady udostępniania informacji publicznej szczególnie ważnej, zasady tworzenia i prowadzenia centralnego repozytorium, forma wniosku,
- udostępnianie informacji na wniosek, wniosek o ponowne wykorzystanie informacji forma, termin i sposób udostępnienia informacji, odmowa udostępnienia informacji publicznej i informacji w celu ponownego jej wykorzystania, opłaty i opłaty za udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystania, nowy termin wprowadzony przepisami ustawy dla rozpatrzenia wniosku o ponowne udostępnienie informacji
- nowe zasady kontroli odmowy udostępnienia informacji, wyłączenie trybu sądowego regulowanego w dawnej regulacji art. 22 ustawy
- wstęp na posiedzenia organów kolegialnych organów władzy publicznej- wstęp na posiedzenie organów samorządu gminnego.
6. Zasady udostępniania informacji objętych tajemnicą
7.Postępowanie w przypadku informacji publicznej będącej w posiadaniu jednostek organizacyjnych miasta zobowiązanych do udzielenia informacji.
8.Ustalanie kosztów dodatkowych w przypadku ponownego wykorzystania informacji publicznej.
 

Poleć szkolenie znajomemu