Mamy 8607 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 8 szkoleń.

Szkolenie: RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ORAZ PODSTAWY EWIDENCJI

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ORAZ PODSTAWY EWIDENCJI W RACHUNKOWOŚCI
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie stanowi doskonałą okazję dla osób chcących przekwalifikować się, jak i dla osób chcących zrozumieć ideę systemu księgowości. Omówienie podstawowych zasad rachunkowości i ewidencji księgowej w oparciu o regulacje prawne. Prezentacja istotnych zagadnień na podstawie praktycznych przykładów.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Wielkość grupy: 10
Program: I. Rachunkowość od podstaw

Teoretyczne i prawne podstawy rachunkowości, polityka rachunkowości:
zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości
zasady rachunkowości
charakterystyka i klasyfikacja dowodów księgowych
zasady obiegu i kontroli dokumentów
pojęcie i charakterystyka ksiąg rachunkowych
zasady i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych
zasady poprawiania błędów na dowodach księgowych oraz w księgach rachunkowych
konto księgowe - pojęcie i klasyfikacja
pionowy i poziomy podział oraz łączenie kont
ewidencja na kontach syntetycznych i na kontach pomocniczych
dokumentacja opisująca zasady (politykę) rachunkowości
bilans - budowa, układ, funkcje, charakterystyka aktywów i pasywów
rachunek zysków i strat, części składowe, ogólna charakterystyka kosztów i przychodów
inwentaryzacja aktywów i pasywów
rodzaje wyceny w rachunkowości finansowej


II. Podstawy ewidencji w rachunkowości

Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów finansowych
Środki pieniężne i rachunki bankowe w przedsiębiorstwie, operacje i ewidencja
Charakterystyka, podział i ewidencja rozrachunków i roszczeń
Ewidencja obrotu materiałowo-towarowego
Pojęcie i systemy wynagrodzeń
Zasady ewidencji i rozliczania kosztów działalności operacyjnej
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Analiza wariantów ewidencji kosztów
Ewidencja przychodów
Kapitały i fundusze jednostki gospodarczej.

Wymagania: osoby, których obowiązki zawodowe wymagają wiedzy księgowej,
osoby zamierzające się przekwalifikować,
osoby zarządzające jednostkami gospodarczymi w tym również działami finansowymi,
wszystkie osoby zainteresowane tematem rachunkowości i księgowości.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu