Mamy 9117 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 34 szkoleń.

Szkolenie: Sprawozdawczość przedsiębiorców oraz gmin

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Sprawozdawczość przedsiębiorców oraz gmin w zakresie gospodarki odpadami
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odprowadzania i gospodarowania odpadami, pracowników jst i ma na celu dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji obowiązku sprawozdawczości. Szkolenie koncentruje się na aspektach prawnych, proceduralnych, administracyjnych i organizacyjnych gospodarki odpadami i sprawozdawczości w dziedzinie gospodarki odpadami.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników: ministerstw (m.in. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Tylko w ubiegłym półroczu w ramach szkoleń unijnych przeszkoliła około 4 000 słuchaczy. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, finansom publicznym oraz ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej. Z racji zatrudnienia w administracji podatkowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych.
Program: 1. Zestawienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami.
2. Kwartalne sprawozdanie do sporządzenia którego zobowiązany jest podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- wzór, zasady wypełniania
3. Kwartalne sprawozdanie do sporządzenia którego zobowiązany jest podmiot prowadzący działalność w zakresie odprowadzania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości- wzór i zasady wypełniania.
4. Poziomy recyklingu i odzysku odpadów komunalnych do osiągnięcia których zobowiązane są gminy i przedsiębiorcy oraz sankcje za nieosiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku nakładane na gminę i przedsiębiorców.
5. Sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji:
a) zakres sprawozdania,
b) odpady odebrane z gminy,
c) masa odpadów komunalnych ulegająca degradacji, poziom ograniczenia BIO, limity.
6. Sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania komunalnymi – papier, metale, szkło, tworzywa sztuczne.
a) wymagania Rozporządzenia MŚ z 15.05.2012 w spr. wzoru sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
b) obliczanie poziomu recyklingu,
c) przykłady obliczania łącznej masy wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła.
7. Sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania komunalnymi – odpady budowlane i rozbiórkowych-zakres sprawozdania, limity dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
8. Roczne sprawozdanie organu jednostki samorządu terytorialnego- wzór zasady wypełniania.
9. Kary ustalane w związku z nierzetelnym bądź nieterminowym sporządzeniem sprawozdań.
 

Poleć szkolenie znajomemu