Mamy 9336 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Instrukcja kancelaryjna – praktyczne aspekty stosowania, przygotowanie dokumentacji do elektronicznego obiegu oraz archiwizacji
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie jest skierowane do wszystkich pracowników szeroko rozumianej administracji, pracowników archiwów, administratorów danych, kierowników i pracowników merytorycznych.
Celem szkolenia jest nabycie aktualnej wiedzy na temat klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji powstającej w urzędzie i napływającej do urzędu, prawidłowego i sprawnego procesu archiwizowania dokumentacji z uwzględnieniem obu systemów tj. tradycyjnego jaki też elektronicznego zarządzania dokumentacją.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników: ministerstw (m.in. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Tylko w ubiegłym półroczu w ramach szkoleń unijnych przeszkoliła około 4 000 słuchaczy. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, finansom publicznym oraz ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej. Z racji zatrudnienia w administracji podatkowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych.
Program: 1. Ogólna charakterystyka przepisów nowego rozporządzenia.
2. Struktura rozporządzenia.
3. Delegacja ogólna art.6 ust. 2 c ustawy o archiwizacji .
4. Podmioty zobowiązane do wdrożenia zasad nowych instrukcji.
5. Struktura i założenia nowej instrukcji kancelaryjnej:
• dwie części regulacji instrukcji ( dokumenty tradycyjne i elektroniczne),
• regulacje wspólne dla obu części instrukcji kancelaryjnej,
• czynności kancelaryjne w elektronicznym systemie,
• czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym.
6. Jednolite rzeczowe wykazy akt w regulacji nowego rozporządzenia i charakterystyka bezdziennikowego systemu kancelaryjnego.
7. Rodzaje współczesnej dokumentacji.
- dokument elektroniczny
- kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
- dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw
- rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu
a) przesyłki przekazane pocztą elektroniczną
b) przesyłki na nośniku papierowym
c) przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych
d) przesyłki przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą
8. Tworzenie dokumentacji na stanowiskach pracy i porządkowanie akt spraw związanych z nadawaniem numerów poszczególnym sprawom pod kątem zgodności z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
• praktyczne stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt,
• zakładanie teczek na przechowywanie spraw ostatecznie załatwionych,
• rejestracja spraw, spisy spraw, rejestry,
• szczegółowe omówienie znakowania spraw- pism urzędowych, decyzji i postanowień.
9. EZD jako podstawowy system dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw.
a)pojęcia i ważne terminy
b)akty wewnętrzne dotyczące sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw
c) koordynator czynności kancelaryjnych-zadania w EZD
d) interoperacyjność znaku sprawy
e) akta sprawy w EZD
f) metryka sprawy w EZD
g) czynności kancelaryjne w systemie EZD.
10.Praktyczne korzystanie z jednolitego wykazu akt - ćwiczenia:
• klasy I, II, III, IV, V rzędu,
• symbole i hasła klasyfikacyjne,
• sposoby dokonywania zmian oraz możliwości rozbudowy.
11.Sporządzanie szczegółowych wyciągów z wykazu akt dla poszczególnych stanowisk pracy, komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych - przykłady.
12.Regulacja nowej instrukcji archiwalnej- zasady organizacji i zakres działania archiwów zakładowych
13.Przygotowywanie akt spraw ostatecznie załatwionych do archiwum zakładowego w systemie EZD:
• czynności zmierzające do uporządkowania akt,
• sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych,
• postępowanie z aktami kategorii A.
• postępowanie aktami kat. B, BE, BC.
 

Poleć szkolenie znajomemu