Mamy 8504 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Egzekucja administracyjna - najtrudniejsze środki

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Praktyczne stosowanie najtrudniejszych środków egzekucji administracyjnej
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie jest skierowane do pracowników działów egzekucji urzędów skarbowych oraz pracowników komórek egzekucji organów jednostek samorządu terytorialnego i ma na celu wszechstronne i wyczerpujące przedstawienie kwestii postępowania egzekucyjnego w administracji. Zapoznanie się z materią przedstawioną na proponowanym szkoleniu pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie procedury administracyjnej egzekucji.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników: ministerstw (m.in. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Tylko w ubiegłym półroczu w ramach szkoleń unijnych przeszkoliła około 4 000 słuchaczy. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, finansom publicznym oraz ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej. Z racji zatrudnienia w administracji podatkowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych.
Program: 1. Zagadnienia ogólne- środki egzekucji należności pieniężnych wykorzystywane przez organy egzekucji administracyjnej.
2. Egzekucja z weksla
- problematyka weksla jako jednego z papierów wartościowych,
- zajęcie weksla, wierzytelności z weksla,
- sposoby zaspokojenia z weksla
3. Egzekucja z papierów wartościowych
- pojęcie papierów wartościowych i ich systematyka,
- zajęcie papierów wartościowych, wierzytelności z papierów wartościowych,
- sposoby zaspokojenia roszczeń pieniężnych z papierów wartościowych
4. Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej
- definicja autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych i praw własności przemysłowej,
- zajęcie,
- sposoby realizacji zaległości z wykorzystaniem praw majątkowych
5. Egzekucja z udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
- pojęcie udziału, udział jako całość i ułamek prawa majątkowego,
- zajęcie,
- sposoby egzekucji z udziału
6. Egzekucja z pozostałych praw majątkowych
- katalog tzw. pozostałych praw majątkowych,
- zajęcie pozostałych praw majątkowych,
- sposoby egzekucji z wykorzystaniem omawianego środka
7. Egzekucja z nieruchomości
- pojęcie nieruchomości w rozumieniu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji-przedstawienie przedmiotu egzekucji,
- pozycja prawna uczestników postępowania,
- obowiązki wierzyciela egzekwującego,
- zajęcie nieruchomości przez organ egzekucyjny,
- problematyka zarządu zajętą nieruchomością ,
- opis i oszacowanie nieruchomości,
- sprzedaż nieruchomości,
- przybicie i przyznanie własności,
- podział sumy uzyskanej z egzekucji
- odrębności występujące przy egzekucji z prawa użytkowania wieczystego i części ułamkowej nieruchomości.
 

Poleć szkolenie znajomemu