Mamy 9259 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: Postępowanie egzekucyjne - administracja budowlana

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Postępowanie egzekucyjne w administracji w praktyce organów administracji architektoniczno-budowlanej
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie jest skierowane do pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i ma na celu omówienie przepisów Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego stosowanych w procedurze egzekucyjnej. Korzyścią będzie również możliwość zapoznania się z najczęściej wydawanymi orzeczeniami przez organy egzekucyjne jak też wierzycieli.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników: ministerstw (m.in. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Tylko w ubiegłym półroczu w ramach szkoleń unijnych przeszkoliła około 4 000 słuchaczy. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, finansom publicznym oraz ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej. Z racji zatrudnienia w administracji podatkowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych.
Program: 1. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji.
2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej w procesie egzekucji administracyjnej - wierzyciel i organ egzekucji niepieniężnej.
3. Postępowanie przed egzekucyjne :
- obowiązki wierzyciela w zakresie kontroli realizacji obowiązku przez zobowiązanego,
- tytuł wykonawczy- zasady i prawidłowość sporządzania, tytuły na należności pieniężne i na obowiązki niepieniężne .
4. Przebieg egzekucji administracyjnej:
- zasady prowadzenia egzekucji,
- zarzuty jako środek obrony dłużnika i udział organu administracji architektoniczno-budowlanej w postępowaniu w sprawie o zarzuty,
- postępowanie odwoławcze od postanowień wydawanych w ramach postępowania w sprawie o zarzuty,
- orzecznictwo sądowe w zakresie zarzutów,
- wniosek z art. 13 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- skarga na czynności organu egzekucyjnego ( inspektora i naczelnika urzędu skarbowego) a pozycja wierzyciela,
- zawieszenie i umorzenie egzekucji,
- zbieg egzekucji (sądowy i administracyjnych),
- postępowanie zabezpieczające należności niepieniężnych.
5. Środki egzekucji należności pieniężnych i obowiązków niepieniężnych- szczegółowe omówienie
6. Problematyka kosztów w egzekucji należności niepieniężnych.
 

Poleć szkolenie znajomemu