Mamy 8658 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Kompendium wiedzy prawnej radnego

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Kompendium wiedzy prawnej radnego
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie jest skierowane do radnych powiatu i ma na celu przybliżenie, poprzez wskazanie podstaw teoretycznych jak i rozwiązania praktyki, zasad funkcjonowania, działania radnych powiatu. Szkolenie w przystępny sposób przedstawi zarówno uprawnienia jak i obowiązki radnych, jak też zasady odpowiedzialności radnego za naruszenie zasad dyscypliny finansów publicznych. Omówione zostaną również zagadnienia ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej w kontekście pozycji prawnej radnego.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników: ministerstw (m.in. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Tylko w ubiegłym półroczu w ramach szkoleń unijnych przeszkoliła około 4 000 słuchaczy. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, finansom publicznym oraz ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej. Z racji zatrudnienia w administracji podatkowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych.
Program: I. 1. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce.
2. Rola i status przewodniczącego rady powiatu.
3. Status radnego powiatu jako funkcjonariusza publicznego w rozumieniu Kodeksu karnego i cywilnego oraz jego uprawnienia.
4. Kompetencje radnego a jednostki organizacyjne powiatu.
5. Relacje między władzą wykonawczą a uchwałodawczą w powiecie.
6. Akty prawa miejscowego.
7. Instancyjny nadzór nad działalnością rady- środki odwoławcze i procedura zaskarżania uchwał.
8. Odpowiedzialność zbiorowa organu uchwałodawczego powiatu.
9. Kontrola nadzór nad działalnością starosty.
II. Zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych i dostępie do informacji publicznej.
1. Zasady przetwarzania danych osobowych.
2.Osoby i podmioty odpowiedzialne za ochronę przetwarzanych danych osobowych – administrator danych osobowych i administrator bezpieczeństwa informacji.
3. Obowiązki zabezpieczenia przetwarzanych danych.
4.Zasady opracowywania i wdrażania dokumentów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w urzędzie:
- polityka bezpieczeństwa,
- instrukcja zarządzania systemami informatycznymi .
5.Dostęp do informacji publicznej w tym ponownie wytworzonej a ochrona danych osobowych z pozycji radnego powiatu. Ograniczenia dostępu do danych chronionych:
- tajemnica państwowa,
- tajemnica służbowa,
- tajemnica statystyczna,
- tajemnica skarbowa,
- tajemnica przedsiębiorcy,
- ochrona danych osobowych
- prywatność osoby fizycznej,
- inne ustawowo chronione tajemnice.
6. Zasady udostępniania danych w ramach dostępu do informacji publicznej i procedury ponownego wykorzystania informacji:
- BIP- nowa znacząca rola Biuletynu, wymagania prawne, wymagania praktyki, zakres informacji, oznaczenie informacji, strona internetowa BIP,
- centralne repozytorium – rola, zasady udostępniania informacji publicznej szczególnie ważnej, zasady tworzenia i prowadzenia centralnego repozytorium
- udostępnianie informacji na wniosek, wniosek o ponowne wykorzystanie informacji, termin i sposób udostępnienia informacji, odmowa udostępnienia informacji publicznej i informacji w celu ponownego jej wykorzystania, opłaty i opłaty za udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystania, nowy termin wprowadzony przepisami ustawy dla rozpatrzenia wniosku o ponowne udostępnienie informacji
- nowe zasady kontroli odmowy udostępnienia informacji, wyłączenie trybu sądowego regulowanego w dawnej regulacji art. 22 ustawy
- wstęp na posiedzenia organów kolegialnych organów władzy publicznej- wstęp na posiedzenie organów samorządu powiatowego, wystąpienia radnych, wyłączenie jawności.
III. Oświadczenia majątkowe- realizacja obowiązku antykorupcyjnego w samorządzie.
1.Źródła prawne obowiązku-i jego charakterystyka.
2.Zasady wykładni przepisów antykorupcyjnych.
3.Zasady wypełniania druków oświadczeń majątkowych, najczęstsze chybienia- doświadczenia praktyki.
4.Zakres przedmiotowy obowiązku ( majątek odrębny, majątek wspólny małżonków).
5.Zakres podmiotowy (osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego).
6.Termin realizacji obowiązku.
7.Zasada jawności, publikowanie informacji w BIP-ie. Sankcje z tytułu nieterminowego lub nieprawidłowego wypełnienia oświadczenia majątkowego.
8.Najważniejsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i sądownictwa sądów administracyjnych w zakresie oświadczeń majątkowych.
 

Poleć szkolenie znajomemu