Mamy 9060 aktualnych szkoleń oraz 5273 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: Warsztaty Prawnicze dla Przedsiębiorców

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Warsztaty Prawnicze dla Przedsiębiorców
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców niezależnie od wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa oraz sektora gospodarki, w jakim działają.
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy przedsiębiorców dotyczącej zagadnień prawnych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Mariusz Trela
Do końca 2010 r. przez dwadzieścia lat pełnił funkcję sędziego w sądzie gospodarczym w Toruniu, pełniąc również zadania w postępowaniach upadłościowych jako sędzia-komisarz. Nadzorował ponad 100 upadłości, w tym największych firm w województwie kujawsko-pomorskim. Przez 7 lat był przewodniczącym XII Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i naprawczych. Posiada biegłą znajomość prawa upadłościowego i jego praktycznego zastosowania w windykacji. Od 1998 roku prowadzi szkolenia z zakresu prawa gospodarczego obejmujące również tematykę prawa upadłościowego, w szczególności dla przedsiębiorców, prawników, rzeczników konsumentów, konsumentów, urzędników samorządowych, współpracując w tym zakresie m.in. z Izbą Przemysłowo – Handlową w Toruniu, Iławską Izbą Gospodarczą w Iławie, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A w Toruniu i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Przez kilka lat szkolił pracowników Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz Urzędów Marszałkowskich w zakresie prawidłowego zawierania i zabezpieczania umów o dofinansowanie projektów, posiada doskonałą znajomość specyfiki instytucji zajmujących się obsługą finansowania ze środków unijnych. Od trzech lat jest adwokatem specjalizującym się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w szczególności w działaniach windykacyjnych. Prowadzi obecnie kilkanaście postępowań upadłościowych oraz towarzyszących ogłoszeniu upadłości. Jest autorem programów edukacji przedsiębiorców realizowanych przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Toruniu i TARR S.A w Toruniu pod nazwą „Warsztaty Prawnicze dla Przedsiębiorców”, „Warsztaty Menedżerskie”, „Warsztaty Prawnicze dla Urzędników” oraz „Bezpieczne zawieranie umów”. Autor publikacji z zakresu prawa gospodarczego w pismach prawniczych oraz trzech książek.
Program: 1. Strategia efektywnej windykacji
- diagnoza przyczyn powszechnego zatoru płatniczego w polskim obrocie gospodarczym,
- mentalne przeszkody skutecznego odzyskiwania długów,
- prezentacja bogactwa prawnych instrumentów służących przywracaniu płynności finansowej w przedsiębiorstwie oraz ćwiczenie umiejętności posługiwania się nimi przez przedsiębiorców,
- zawarta umowa a przekształcenie przedsiębiorstwa, podział, fuzja, likwidacja i upadłość,
- windykacja samemu czy z udziałem firmy windykacyjnej?
- rzeczywiste koszty windykacji.

2. Budowa zdrowych fundamentów biznesu
- prezentacja różnorodności form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
- omówienie sposobów reprezentacji przedsiębiorców przy zawieraniu umów oraz technik weryfikacji prawdziwości danych ujawnionych przez kontrahentów,
- źródła ważnych informacji dotyczących kontrahentów oraz proste sposoby korzystania z nich,
- zawieranie umów z udziałem pełnomocników i prokurentów, likwidatorów syndyków, zarządców masy upadłości,
- losy kontraktu wobec zmiany formy prawnej kontrahenta, jego likwidacji i upadłości.

3. Spółki cywilne i handlowe
- wspólnie prowadzona działalność gospodarcza – frajda czy zło konieczne,
- zasady funkcjonowania w obrocie gospodarczym przedsiębiorstwa prowadzonych przez wspólników spółki cywilnej,
- handlowa spółka osobowa a spółka kapitałowa – po co to komu i jak to działa?
- transformacje przedsiębiorstw prowadzonych w formie spółki: podziały, łączenie, likwidacja, upadłość a trwałość zawartych kontraktów.

4. Właściwy dobór sposobu zawarcia umowy jako warunek sukcesu
- bezpieczne składanie i przyjmowanie oferty,
- przetarg na 'wolnym' rynku a przetarg w procedurze zamówienia publicznego
- pożytki i zagrożenia związane z udziałem przedsiębiorcy w aukcji,
- zasady prowadzenia negocjacji handlowych, umowa o negocjacje,
- o sensownym posługiwaniu się listem intencyjnym.

5. Udział przedsiębiorcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
- postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jako sposób na ograniczenie swobody kontraktowania – praktyczne znaczenie ograniczenia swobody umów,
- zasady poprawnego i efektywnego udziału przedsiębiorcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
- jak kontrolować poprawność działania organizatora zamówienia publicznego na poszczególnych etapach procedury,
- czy warto zaskarżać decyzje podejmowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jak robić to z głową?
- o co musi zadbać szczęściarz, który zawiera umowę z organizatorem zamówienia publicznego?

6. Jak zawrzeć umowę, żeby nie stracić pieniędzy?
- czy kontrakt zawarty na piśmie jest przedsiębiorcy potrzebny?
- negocjowanie treści umowy, aby ja zawrzeć, czy wykonać?
- zasady prawidłowego konstruowania umowy – jakiego rodzaju klauzul nie może w niej zabraknąć i jak je poprawnie sformułować,
- o konsekwentnym podziale ról pomiędzy przedsiębiorcą a jego prawnikiem przy konstruowaniu umowy.

7. Sposoby skutecznego zabezpieczenia wykonania umowy przez kontrahenta
- prawne instrumenty zabezpieczenia pozycji kontraktowej przedsiębiorcy i jak na nich grać,
- znaczenie prawne zabezpieczeń rzeczowych i osobistych,
- uprzywilejowana sytuacja prawna przedsiębiorcy, który zabezpieczył wykonanie kontraktu na majątku kontrahenta, w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym prowadzonym wobec dłużnika,
- weksel jako nieodłączny towarzysz przedsiębiorcy sprzedającego towar lub świadczącego usługi z odroczonym terminem płatności,
- pożytki dla wierzyciela z uznania przez dłużnika długu w formie aktu notarialnego – odkrywamy sens trzech siódemek.

8. Weksel jako absolutny hit w rozwiązywaniu problemów biznesowych
- 'zrób to sam' czyli napisz weksel w moment,
- po co dodatkowy 'papier' towarzyszący transakcji (o funkcjach weksla w biznesie),
- weksel wygrywa w biegu po szybki proces w sądzie i najszybszą egzekucję,
- weksel pozwoli na szybką i komfortową sprzedaż długu,
- poznaj hiciora!

9. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za jakość produktu i usługi oferowanych przedsiębiorcy oraz konsumentowi (szkolenie dwudniowe)
- różnorodność reżimów odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość produktu i usługi jako prawdziwe pole minowe w grze rynkowej,
- odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru i usługi a odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości,
- szczególne zasady ochrony konsumenta w relacji kontraktowej z przedsiębiorcą – prezentacja reżimów odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego, z tytułu gwarancji 'europejskiej' oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
- kto broni interesów konsumenta w relacji kontraktowej z przedsiębiorcą i ile warte są sojusze konsumentów ze sprzymierzeńcami (rola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Handlowej, miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych).

10. Jak szybko i tanio wygrać sprawę w sądzie?
- wcale nie musisz rozwiązywać sporów biznesowych z udziałem sądu – mediacja i jeszcze raz mediacja,
- jeśli sąd powszechny to wcale nie musi to być proces – 'uzdrawiająca' moc postępowania polubownego,
- blaski i cienie rozstrzygania sporów biznesowych przez sądy polubowne i arbitraże,
- warunki szybkiego uzyskania orzeczenia sądu,
- w czym naprawdę pomoże przedsiębiorcy udzielenie zabezpieczenia roszczenia przez sąd?
- koszty postępowania przed sądem.

11. Egzekucja komornicza jako legalna forma penetracji majątku dłużnika
- zanim spuścisz psa myśliwskiego, to … czy o właściwym przygotowaniu się do egzekucji (sprawdzenie poprawności tytułu wykonawczego, dalsze tytuły i inne ważne działania poprzedzające egzekucję),
- wybór komornika – granice swobody wierzyciela,
- klucz do sukcesu – poprawny wniosek egzekucyjny po dokładnym rozpoznaniu sytuacji majątkowej dłużnika,
- jak poprawnie kalkulować koszty egzekucji i jak sprawdzać prawidłowość wyceny usług komornika,
- zlecenie poszukiwania majątku przez komornika,
- egzekucja skierowana do dłużnika czy do jego majątku,
- jak przedsiębiorca może czuwać nad prawidłowością postępowania egzekucyjnego i kto jest jego sojusznikiem?
- zasady udziału przedsiębiorcy w podziale środków uzyskanych ze sprzedaży majątku dłużnika,
- jak bronić się przed umorzeniem egzekucji wobec braku majątku dłużnika?
- jak bronić się przed niezasadną egzekucją i jak radzić sobie z dłużnikiem paraliżującym egzekucję?
- jak przeciwdziałać ukrywaniu majątku przez dłużnika i 'wyprowadzaniu' go spod egzekucji (skarga pauliańska i nie tylko).

12. Bankructwo przedsiębiorcy – agonia czy sanacja?
- niewypłacalność przedsiębiorcy a jego upadłość – katastrofalne skutki mylenia tych pojęć,
- obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez niewypłacalnego dłużnika i prawne konsekwencje jego niewykonania,
- prawo wierzyciela do złożenia wniosku o upadłość dłużnika – bankruta i jak z tego prawa mądrze korzystać,
- kto jest kim w postępowaniu upadłościowym (sąd-sędzia komisarz-syndyk-nadzorca sądowy-zarządca),
- aktywny udział wierzyciela w postępowaniu upadłościowym (zgłoszenie wierzytelności, udział w zgromadzeniu wierzycieli i w radzie wierzycieli),
- zasady zaspokajania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.
 

Poleć szkolenie znajomemu