Mamy 9201 aktualnych szkoleń oraz 5269 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy w praktyce stosują Kodeks postępowania administracyjnego lub/i chcą zwiększyć poprawność i komunikatywność komunikacji urzędowej.
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego językowo i merytorycznie redagowania tekstów oficjalnych, aktów administracyjnych i pism urzędowych, jak również zwiększenie komunikatywności języka w pismach i wypowiedziach o charakterze oficjalnym, skutkujące wzrostem satysfakcji obsługiwanych beneficjentów.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Radca prawny, urzędnik służby cywilnej. Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi.
Od 2003 r. zatrudniony na stanowiskach związanych z obsługą prawną urzędów terenowych organów administracji rządowej w Lublinie.
Od 2009 r. liczne szkolenia dla administracji publicznej z tematyki ogólnego postępowania administracyjnego (Kodeks postępowania administracyjnego), e – administracji i instrukcji kancelaryjnych, w tym szkolenia:
a) zamknięte, m.in. dla: Urzędu Miasta Biała Podlaska, Urzędu Miasta Siedlce, Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Agencji Rynku Rolnego w Lublinie, Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Jednostki wojskowej, instytucji sektora pomocy społecznej,
b) otwarte, dla uczestników reprezentujących różne urzędy, instytucje i organy, m.in. ministerstwa, urzędy wojewódzkie, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Szkołę Główną Handlową, KRUS Oddział w Kielcach, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jednostki wojskowe i inne.
Program: 1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego jako podstawa do stosowania poprawnego języka urzędowego.
2. Wydawanie rozstrzygnięć i podejmowanie działań w postępowaniu administracyjnym w zakresie zadań ARiMR.
3. Specyfika języka urzędowego a jego komunikatywność i skuteczność w odniesieniu do decyzji, postanowień, wniosków, zawiadomień, wezwań itp.
4. Redagowania pism urzędowych:
• struktura pisma urzędowego,
• styl, forma i treść pisma urzędowego,
• formy adresatywne w pismach urzędowych,
5. Interpunkcja w tekstach urzędowych.
6. Poprawność gramatyczna i ortograficzna w tekstach urzędowych:
• problemy fleksji i składni,
• zapis nazw aktów prawnych,
• stosowanie skrótów i skrótowców,
• zapis nazw własnych,
• zastosowanie wielkiej litery,
• pisownia łączna i rozdzielna,
• rzeczowniki odczasownikowe.
7. Błędy leksykalne – zbędne połączenia wyrazowe (pleonazmy, tautologie), zwroty szablonowe i nadużywane.
8. Etykieta językowa w wypowiedziach o charakterze oficjalnym. Styl potoczny a styl urzędowy.
9. Korekta fragmentów pism urzędowych i analiza popełnionych błędów.
• korespondencja wewnętrzna (list przewodni, notatka służbowa, zarządzenie, protokół, uchwała),
• korespondencja urzędowa (wniosek, decyzja, wezwanie, zawiadomienie).
10. Budowa i redagowanie tekstu informacyjnego.
 

Poleć szkolenie znajomemu