Mamy 8478 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 8 szkoleń.

Szkolenie: Logika projektowa – od pomysłu do projektu

Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Wnioski o dotacje

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Logika projektowa – od pomysłu do projektu
Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Wnioski o dotacje
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie jest skierowane do osób (pracowników jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych itd.) zamierzających ubiegać się o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych w tym funduszy UE oraz instytucji grantodawczych.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do myślenia projektowego oraz samodzielnego opracowywania projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, a także rozszerzenie umiejętności uczestników szkolenia w kontekście przeprowadzania analizy problemów, formułowania celów, planowania działań, harmonogramu oraz budżetowania.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Specjalistka EFS posiadająca kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS (w ramach PO KL - koordynator projektów w Działaniach 8.1.1 i 9.1.2) i EFRR (w ramach Pomocy Technicznej - koordynator projektu badawczego i RPO WL – koordynator projektu z Działania 7.3).
Od 2007 prowadzi szkolenia z zakresu interwencji EFS, początkowo jako pracownik Regionalnego Ośrodka EFS – akredytowany trener i animator EFS, obecnie jako trener praktyk (ponad 800 godz. szkolenia).
Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla różnych grup beneficjentów EFS, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów wdrażania projektów. Posiada szeroką znajomość zagadnień z zakresu pisania, realizacji, rozliczania, sprawozdawczości i kontroli projektów.
Współpracuje z jst., powiatowymi urzędami pracy, instytucjami szkoleniowymi i ngo w zakresie realizacji i rozliczania projektów.
Autorka i współautorka wielu projektów aplikacyjnych do EFS (ponad 100 projektów POKL /9.1.2,9.2, 1.5, 8.1.1, 1.5, programy MKiDN i inne realizowane na terenie w przewadze woj. lubelskiego i mazowieckiego).
Moderator kilkunastu partnerstw projektowych oraz na rzecz rozwoju.
Współtwórca dokumentów strategicznych organów samorządu oraz LGD.
Program: 1. Podstawowe pojęcia, zasady i metody pracy nad projektami
- Program a projekt
- Cechy charakterystyczne projektu
- Metody pracy nad projektem
- Projekt a wniosek o dotację
2. Zajęcia warsztatowe – cykl życia projektu
- Etap programowania
określenie strategii i celów programu, instytucje odpowiedzialne za wdrażanie i finansowanie programu.
-Etap identyfikacji
analizy i diagnozy niezbędne do sformułowania celów/Analiza problemów. Budowanie drzewa problemów projektu. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu.
- Etap formułowania
Cele projektu – drzewo problemów – drzewo celów. Mierzalność celów. Grupy docelowe – wybór grupy docelowej , uzasadnienie wyboru, uzasadnienie instrumentów wsparcia. Działania – charakterystyka działań/ opis i metodologia. Rezultaty, produkty, wskaźniki. Harmonogram i budżet. Budżet zadaniowy, weryfikacja kosztów.
-Etap wdrażania
Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem, zasady realizacji projektów w partnerstwie. Monitoring postępu projektu względem wyznaczonych celów. Ewaluacja projektu.
3. Wybór źródła finansowania – montaż finansowy, przepływy finansowe w projekcie.
4. Narzędzia wspomagające tworzenie projektów. Arkusze kalkulacyjne, generatory wniosków.
 

Poleć szkolenie znajomemu