Mamy 8601 aktualnych szkoleń oraz 5279 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Windykacja należności- kodeks postępowania cywilnego

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Windykcja

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Windykacja należności w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Windykcja
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie jest skierowane do pracowników działów windykacji oraz działów prawnych i ma na celu poznanie praktycznej strony zmian wprowadzonych poprzez nowelizację kodeksu postępowania cywilnego oraz skutecznego procesu windykacji należności.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego. Wykładowca i doświadczony trener z zakresu różnorodnych zagadnień prawnych (m. in. prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego, administracyjnego, finansów publicznych oraz prawa pracy). Łączy doświadczenie zdobyte w kancelarii radcowskiej z doświadczeniem pedagogicznym. Dzięki aktywnym formom szkoleniowym i stosowanym w nich metodom łączenia teorii z praktyką, jako trener, jest bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń.
Program: 1. Ogólna charakterystyka pozycji wierzyciela w prawie polskim.
2. Wierzytelność i roszczenia w strukturze zobowiązaniowego stosunku prawnego - analiza podstawowych pojęć
- definicja wierzytelności (wierzytelności wymagalne i przeterminowane)
- odpowiedzialność a dług
- stosunek zobowiązaniowy
- przedawnienie w prawie cywilnym
3. Rodzaje zabezpieczeń osobistych - istota oraz zakres stosowania w praktyce:
- poręczenie cywilne
- weksel własny
- poręczenie wekslowe
- gwarancja bankowa
- przelew wierzytelności na zabezpieczenie
- przystąpienie do długu
-zgoda dłużnika na dobrowolne poddanie się egzekucji
4. Rodzaje zabezpieczeń rzeczowych - istota oraz zakres stosowania w praktyce:
- kaucja
- zastaw
- hipoteka
- przewłaszczenie
5. Obrót wierzytelnościami - dopuszczalność stosowania oraz skutki prawne:
- cesja wierzytelności
- szczególne rodzaje cesji - forfaiting, factoring
6. Problematyka dokonywania doręczeń. Instytucja kuratora dla dłużnika „nieznanego” z miejsca pobytu.
7. Postępowanie pozasądowe i sądowe umożliwiające uzyskanie tytułów wykonawczych.
8. Warunki wnoszenia pozwu w postępowaniu nakazowym, upominawczym, zwykłym.
9. Rygory formalne przy wnoszeniu pozwów. Wnioski w pozwach umożliwiające zabezpieczenie realizacji wierzytelności:
a)wniosek o zabezpieczenie,
b)wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności
10. Różnice między nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym a nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym.
11. Dochodzenie należności od małżonka dłużnika:
a)dokumenty konieczne do skutecznego dochodzenia należności od małżonka dłużnika,
b)znaczenie zgody małżonka na zaciągnięcie zobowiązania w uzyskiwaniu tytułu wykonawczego,
c)znaczenie umów o rozdzielności majątkowej dla dochodzenia wierzytelności,
d)znaczenie wyroków sądowych znoszących wspólność majątkową dla dochodzenia wierzytelności,
e)procedura i koszty uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko małżonkowi,
f)odzyskiwanie wierzytelności, gdy nie udało się uzyskać tytułu wykonawczego przeciwko małżonkowi - nowelizacja przepisów dotyczących zabezpieczenia na majątku małżonka dłużnika.
12. Dochodzenie należności od spadkobierców:
a)ustalanie kręgu spadkobierców,
b)przerwanie biegu przedawnienia wobec spadkobierców,
c)koszty i uwarunkowania postępowania spadkowego,
d)uzyskiwanie tytułu wykonawczego przeciwko spadkobiercom.
13.Posiłkowe wykorzystanie sądowego postępowania zabezpieczającego do wymuszenia realizacji wierzytelności:
a)oznaczenie sposobów zabezpieczenia a oznaczenie składników zabezpieczenia,
b)właściwy adresat wniosku o wykonanie orzeczonego zabezpieczenia,
c)negocjacje z dłużnikiem w warunkach zabezpieczenia własnej wierzytelności – prawidłowe ugody i wnioskowania do podmiotów realizujących zabezpieczenie,
d)wykorzystanie zabezpieczenia do legalnego "zdyskredytowania" dłużnika w jego środowisku.
14.Prognozy powodzenia postępowania egzekucyjnego przed Komornikiem:
- wywiad bezpośredni,
- postępowanie o wyjawienie majątku i jego bezcelowość - wymagania formalne wniosku o wyjawienie majątku i zasadność tego postępowania,
- metody uzyskania informacji o postępowaniach przeciwko dłużnikowi,
- charakter prawny informacji o dłużniku uzyskanej od Komornika i możliwość umarzania zobowiązań na tej podstawie,
- poszukiwanie majątku dłużnika na "zlecenie" wierzyciela,
- zabezpieczenie roszczenia w razie nie podejmowania decyzji o egzekucji.
15. Wniosek egzekucyjny i jego prawidłowa konstrukcja.
16. Monitorowanie skuteczności działań Komornika.
17. Koszty egzekucyjne.
18. Plany podziału sum uzyskanych w egzekucji.
19. Zbycie wierzytelności w toku egzekucji – odpowiedzialność względem nabywcy i sytuacja prawna zbywcy w postępowaniu egzekucyjnym
20. Nabycie wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym - celowość nabycia i możliwości zaliczania wierzytelności. Czynności niezbędne dla skutecznego wstąpienia do egzekucji – sądowa klauzula wykonalności dla nabywcy. Nabywanie wierzytelności od banków i niemożliwość pełnego wstąpienia w ich prawa.
21. Przejmowanie na własność majątku dłużnika – warunki przejęcia nieruchomości i wycena kwotowa obciążeń nieruchomości przed przejęciem.
 

Poleć szkolenie znajomemu