Mamy 8518 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo budowlane

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i właściwe prowadzenie książki obiektu budowlanego
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo budowlane
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie jest skierowane do właścicieli obiektów budowlanych, ich zarządców, dzierżawców i najemców oraz innych osób, którym powierzone jest administrowanie obiektem lub prowadzenie książki obiektu budowlanego.
Celem szkolenia jest zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu przepisów Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego regulujących zasady użytkowania obiektów budowlanych. Uczestnicy szkolenia będą mieli również okazję nauczyć się prawidłowego wypełniania książki obiektu budowlanego oraz omówić pojawiające się w ich praktyce problemy z tym związane.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Dorota Dorska
Radca prawny. Prowadzi kancelarię prawną Buduj z Prawem. Specjalizuje się w szeroko rozumianych zagadnieniach prawnych obsługi procesu inwestycyjno – budowlanego. Wspiera inwestorów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów o roboty budowlane oraz prawnym nadzorowaniu inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia kierowane do przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej dotyczące prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz umów w procesie budowlanym. Jest autorką licznych publikacji o tematyce prawnej z zakresu swojej specjalizacji. Prowadzi kancelarię prawną Buduj z prawem www.kancelariabzp.pl.
Program: 1. Zasady dotyczące zgodne z prawem przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego:
- obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego związane z zakończeniem budowy,
- zawiadomienie o zakończeniu budowy a decyzja a pozwoleniu na użytkowanie,
- zakres obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego i skutki stwierdzenia nieprawidłowości przez organ.
2. Jak prawidłowo użytkować obiekt budowlany i nim administrować:
- podstawowe zasady utrzymywania i użytkowania obiektu budowlanego,
- obowiązki właściciela / zarządcy w utrzymaniu i użytkowaniu obiektu budowlanego, zakres odpowiedzialności dzierżawcy i najemcy,
- odpowiedzialność za niewłaściwe użytkowanie obiektu budowlanego, odpowiedzialność cywilna i karna.
3. Kontrole obiektu budowlanego wymagane przepisami Prawa budowlanego:
- rodzaje i zakres kontroli okresowych obiektu budowlanego,
- rodzaje i zakres innych kontroli obiektu budowlanego (kontrole jednorazowe, kontrole związane z zaistnieniem określonych zdarzeń i inne)
- kwalifikacje osób przeprowadzających kontrole okresowe obiektu budowlanego).
4. Konsekwencje prawne niewłaściwego użytkowania obiektu budowlanego:
- obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i niebezpieczeństw,
- obowiązek rozbiórki obiektu budowlanego,
- obowiązek opróżnienia budynku.
5. Zasady i sposób prowadzenia książki obiektu budowlanego:
- kto jest odpowiedzialny za prowadzenie książki obiektu budowlanego,
- obowiązkowe części książki obiektu budowlanego i jej załącznik
- warsztaty z wypełniania książki obiektu budowlanego – ćwiczenia na przykładach.
 

Poleć szkolenie znajomemu