Mamy 9259 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: Belgijskie prawo pracy, zasady naliczania list płac

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Belgijskie prawo pracy oraz zasady naliczania list płac dla pracowników zatrudnionych w Belgii
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie jest skierowane do pracowników zatrudnionych w Belgii i ma na celu omówienie wszystkich tematów związanych z przepisami belgijskiego prawa pracy i zasad naliczania list płac dla pracowników zatrudnionych w Belgii (wraz z zasadami dotyczącymi delegacji pracowników) oraz przećwiczenie zagadnień w praktyce.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Rozpoczęła edukację prawniczą na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej
w Lublinie.
Po pięcioletnich studiach prawniczych na Uniwersytecie w Antwerpii (Belgia) uzyskała dyplom magistra prawa ze specjalizacją w prawie socjalnym oraz gospodarczym.
Gruntowne podstawy akademickie oraz praktyka zawodowa pozwalają jej na świadczenie usług prawniczych na wysokim poziomie zarówno w odniesieniu do osób prywatnych jak i przedsiębiorstw.
W roku 2009r. wydała publikację dotycząca europejskiego nakazu zapłaty w j. niderlandzkim: «Het Europese betalingsbevel. Invorderen over de grenzen heen» (wydawnictwo UGA).
Prowadzi kancelarię adwokacką w Antwerpii. W ramach prowadzonej działalności kancelaria posiada szeroką ekspertyzę w zakresie świadczenia usług transgranicznych pod względem socjalnym oraz fiskalnym.
Kancelaria współpracuje aktywnie z Wydziałem Ekonomicznym Ambasady RP w Brukseli oraz Wydziałem Konsularnym nad rozpowszechnianiem wiedzy dotyczącej obowiązujących przepisów wśród polonii oraz przedsiębiorców aktywnych na belgijskim rynku.
Wprowadziła z sukcesem na rynek belgijski agencje pośrednictwa pracy działające prężnie na rynkach międzynarodowych, pomaga przedsiębiorcom w rozwiązywaniu zagadnień prawnych na terytorium Belgii, reprezentuje klientów przed organami administracji socjalnej, sądami pracy oraz organami administracyjnymi.
Program: 1. Wprowadzenie do zasad prawnych wraz z krótką historią belgijskich uregulowań rynku pracy.
2. Hierarchia norm prawnych.
3. Umowy
- Pracownicy fizyczni
- Pracownicy umysłowi
- Regulaminy pracy
4. Układy zbiorowe .
5. Rola związków zawodowych i ich zadania i uprawnienia.
6. Negocjacje Trzystronne:
- Państwo - Związki Zawodowe - Organizacja Przedsiębiorców
7. Sądy pracy.
8. Arbitraż.
9. Naliczanie płac
- Poszczególne części wynagrodzenia
- Rola i zadania sekretariatów socjalnych
- Ochrona prawna wynagrodzenia
10. Warunki wynagradzania
- Wynagrodzenia minimalne
- Trzynasta pensja
- Urlop
- Regulacje sektorowe
- Pasek wynagrodzenia i inne dokumenty socjalne
- Potrącenia
- Cesja
- Ustawa o zakazie dyskryminacji na rynku pracy
- Ubezpieczenia
- Ustawodawstwo o równouprawnieniu
- Wynagrodzenie minimalne - stawki wynagrodzenia minimalnego
11. Przepisy dotyczące oddelegowania polskich pracowników do pracy w Belgii
- Rejestracja LIMOSA
- Ustalanie wynagrodzeń
- Zwrot kosztów delegacji
- Dieta
- Przepisy unijne
- Rozporządzenie Rzym I
- Unijne przepisy o minimalnym wynagrodzeniu
- Orzeczenia Trybunału Europejskiego
- Delegacja pracowników tymczasowych
12. Przepisy podatkowe - wymogi administracyjne co do rejestracji firm i pracowników zagranicznych.
13. Ewentualne zgłoszone problemy.
 

Poleć szkolenie znajomemu