Mamy 8389 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Inne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie rekomendowane jest zarówno dla finansowej jak i niefinansowej kadry kierowniczej z doświadczeniem jak i osób rozpoczynających pracę na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce jak i administracji publicznej, przedstawicieli banków odpowiedzialnych za współpracę z przedsiębiorcami, przedsiębiorców i osób rozpoczynających samodzielne zarządzanie finansami, osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje dotyczące kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i zarządzających finansowymi relacjami z nimi.
Celem szkolenia jest poznanie podstawowych koncepcji z zakresu korzystania ze sprawozdań finansowych w ocenie przedsiębiorstw. Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych składników majątku (zobowiązań) na ogólną ocenę przedsiębiorstwa.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Grzegorz Michalski
Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania płynnością finansową. Swoją karierę naukową rozpoczął w 1998 roku uzyskując tytuł zawodowy magistra na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Następnie kontynuował swoją działalność naukową na tej uczelni uzyskując w 2002 roku stopień naukowy doktora. Jest autorem licznych publikacji. Wśród nich znajduje się ponad 80 artykułów (w tym indeksowane w Journal Citation Reports[1]) oraz 10 książek [2]. Jest współredaktorem i członkiem rad naukowych międzynarodowych czasopism, doradca i trener od 2005 doradzający, szkolący i współpracujący w zakresie finansów z licznymi klientami z praktyki gospodarczej z różnych sektorów gospodarki, w tym również z udziałem Skarbu Państwa.
Program: 1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa
- jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej
- maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw
- podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa
- przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne
- wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa
2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?
- sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności
- informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności - i wstępne omówienie - co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy
3. Źródła analizy finansowej przedsiębiorstwa. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?
- metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych
- metody i zasady stosowane w rachunkowości
- elementy sprawozdania finansowego
- podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych
4. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych
- ogólna analiza bilansu
- ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu
- metoda Wilcoxa
- salda strukturalne bilansu
- ogólna analiza rachunku zysków i strat
- prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności
- sygnały ostrzegawcze
- analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} - metoda pośrednia
5. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej
- zasady interpretacji wskaźników
- analiza struktury bilansu
- analiza rentowności
- analiza płynności
- cykl konwersji gotówki
- strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
- analiza efektywności
- analiza poziomu zadłużenia
- 5c klienta
- metody punktowe
- analiza dyskryminacyjna
 

Poleć szkolenie znajomemu