Mamy 9202 aktualnych szkoleń oraz 5269 firm szkoleniowych. Dziś dodano 6 szkoleń.

Szkolenie: RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia Rachunek kosztów jest zapoznanie słuchacza z możliwościami ewidencyjnymi i analitycznymi, jakie oferuje sprawozdawczy rachunek kosztów. Na szkoleniu wyjaśnienie zostaną wątpliwości związanych ze sporządzaniem porównawczego rachunku zysków i strat (zmiana stanu produktów, obroty wewnętrzne), a także zaprezentowane zostaną metody kalkulacji kosztów wytworzenia produktu w różnych typach jednostek produkcyjnych.

Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Eksperci FRR
Wielkość grupy: 15
Program: 1. Miejsce rachunku kosztów w obrębie struktury rachunkowości

Pojęcie rachunku kosztów
Relacje między rachunkiem kosztów a rachunkowością finansową i zarządczą
Rachunek kosztów dla celów sprawozdawczych a rachunek kosztów dla celów decyzyjnych
Systematyczny a problemowy rachunek kosztów
Rola i zadania sprawozdawczego rachunku kosztów


2. Koszty według przepisów Ustawy o Rachunkowości

Systematyka ujęć klasyfikacyjnych kosztów
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów według przepisów UoR
Koszty sprzedaży i zarządu według przepisów UoR


3. Rachunek zysków i strat jako efekt systematycznego rachunku kosztów

Porównawczy rachunek zysków i strat
Kalkulacyjny rachunek zysków i strat
Uzgadnianie rachunku porównawczego i kalkulacyjnego – problematyka zmiany stanu produktów oraz obrotów wewnętrznych


4. Układy ewidencyjne kosztów w systematycznym rachunku kosztów

Możliwości w zakresie wyboru układu ewidencyjnego kosztów przez jednostkę
Koszty według rodzaju (zespół 4) i ich zawartość merytoryczna
Koszty według miejsc powstawania (zespół 5) i ich zawartość merytoryczna
Ewidencja kosztów w poszczególnych układach ewidencyjnych (zespół 4, zespół 5, zespół 4 + 5)
Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów w różnych układach ewidencyjnych
Krąg kosztów - ewidencja obrotów wewnętrznych i kosztów obrotów wewnętrznych w różnych układach ewidencyjnych


5. Wycena produktu gotowego i produkcji niezakończonej (produkcji w toku)

Możliwości wyceny zgodnie z UoR
Możliwości wyceny zgodnie z MSR 2 Zapasy
Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych według UoR i Stanowiska krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości


6.Rozliczanie kosztów

Rozliczanie kosztów pośrednich (wydziałowych)
Rozliczanie kosztów komórek pomocniczych


7. Kalkulacja kosztów i ewidencja efektów kalkulacji

Istota, przedmiot i zadania kalkulacji
Kalkulacja podziałowa prosta
Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami
Kalkulacja fazowa bezpółfabrykatowa i półfabrykatowa
Kalkulacja doliczeniowa zleceniowa i asortymentowa
Kalkulacja produktów sprzężonych i ubocznych


8. Rachunek kosztów zmiennych

Pojęcia kosztów stałych i zmiennych
Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych
Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych
Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych


9.Rachunek kosztów standardowych

Istota rachunku kosztów standardowych
Standardowe koszty bezpośrednie
Standardowe koszty pośrednie
Ustalanie odchyleń od kosztów standardowych
Ewidencja księgowa w przypadku stosowania kosztów standardowych


10. Nowoczesne modele rachunku kosztów

Rachunek kosztów ABC
Rachunek kosztów docelowych
Rachunek kosztów cyklu życia produktów
Rachunek kosztów jakości
Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia
Wymagania: Przesłanie formularza zgłoszeniowego
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, kanapkę, certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu