Mamy 8500 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Wywieranie wpływu i skuteczna perswazja

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Kierowanie

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Kuznowicz
tel.: 22 460 46 12
email: marketing@progressproject.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Wywieranie wpływu i skuteczna perswazja
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Kierowanie
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Termin szkolenia
do ustaleniaKorzyści dla uczestników
Trening skupia się na metodach komunikowania z ludźmi i wpływania na nich poprzez swoją charyzmę i siłę charakteru oraz autorytet, który nie zawsze jest związany wyłącznie z pełnioną funkcją. Praktyczny charakter treningu pozwala uczestnikom zobaczyć i poczuć na własnej skórze jakie obszary ich umiejętności wymagają szlifu. Szkolenie uświadamia, że skuteczność w komunikacji perswazji i wpływaniu na innych nie sprowadza się do operowania samymi argumentami. Skuteczność jest wynikiem umiejętnego połączenia cech charakteru (CHARYZMY/EQ), predyspozycji, umiejętności, wiedzy o ludziach i ich naturze oraz okoliczności w jakich się znajdujemy.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: 1. Od czego zależy umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi?
• inteligencja emocjonalna i inteligencja społeczna i ich wpływy na komunikację interpersonalną,
• samoocena jako źródło sukcesów i porażek komunikacyjnych,
• czym jest Twoja kondycja komunikacyjna i co ma wspólnego z Twoją EQ, fizjologią Twojego mózgu oraz samooceną?

2. Czy komunikacja to wywieranie wpływu? - spojrzenie na komunikację interpersonalną nie tylko jako formę wymiany informacji ale przede wszystkim jako formę wywoływania określonych reakcji. Proste ćwiczenie pokazuje, że każda forma komunikacji to forma wywierania wpływu!
• ingracjacja jako najprostsza forma wywierania wpływu:
• konformizm,
• autoprezentacja,
• pochlebstwa.
• komunikacja – perswazja – negocjacje – wpływ społeczny. Poznaj różnice między wskazanymi elementami i wykorzystaj je w komunikacji z innymi.

3. Rozpoznanie rozmówcy – co pomaga Twojemu rozmówcy wywrzeć na Tobie określony wpływ:
• czy istnieją praktyczne sposoby przewidzenia zachowania partnera podczas rozmowy? - analiza video case,
• nadmierna autoprezentacja i jej konsekwencje w komunikacji,
• przeciek werbalny i niewerbalny – czyli jak czytać między wierszami i nie dochodzić do błędnych wniosków? - analiza video case,
• gesty i mowa ciała w komunikacji między ludzkiej,
• gesty niebezpieczne:
• gesty świadczące o braku pewności tego co przekazujesz - analiza video case,
• gesty świadczące o niskiej samoocenie - analiza video case,
• gesty świadczące o zbyt dużej pewności siebie, zniechęcające rozmówców do dalszego słuchania - analiza video case.

4. Skuteczne posługiwanie się językiem mówionym:
• słowa klucze - czyli jak przekonać tych na NIE aby byli na TAK - analiza video case,
• słowa niebezpieczne w komunikacji werbalnej,
• emocje pozytywne oraz negatywne i ich wpływ na komunikację interpersonalną,
• aktywne słuchanie i kontrolowanie przebiegu rozmowy - analiza video case,
• pytania czy odpowiedzi? Które z narzędzi jest lepsze do prowadzenia i kontrolowania rozmowy,
• od czego zależy poddawanie się kontroli ze strony innych w trakcie rozmowy,
• asertywność a komunikacja interpersonalna.

5. Perswazja a wywieranie wpływu społecznego:
• najczęstsze błędy perswazyjne popełniane w procesie komunikacji,
• potęga sugestii oraz emocji w perswazji – realne przykłady sugestii, które wywierają wpływ nawet na najbardziej ostrożnego słuchacza - analiza video case,
• reguły wywierania wpływu społecznego według Profesora Roberta Cialdiniego
• czy wpływ społeczny to manipulacja?
• perfidne ale skuteczne socjotechniki wykorzystywane w trakcie komunikacji interpersonalnej - analiza video case,
• realna i 100% naturalna prezentacja przez trenera perfidnych zagrywek i sposobów obrony w trakcie gry perswazyjnej,
• ile może trwać proces skutecznego prania mózgu – czyli maksimum emocjonalnej komunikacji w krótkim czasie – analiza video case,
• incepcja – czy jest możliwa?
• hipnoza i pranie mózgu – kto się tym może posługiwać?
• dysonans decyzyjny i jego wykorzystanie w wywieraniu wpływu,
• obrona przed socjotechnikami – czy taka w ogóle istnieje?

6. Sesja - pytania i odpowiedzi - analiza strategii stosowanych przez uczestników w grze na bazie osiągniętych wyników oraz zakończenie szkolenia i wręczenie nagrody.
 

Poleć szkolenie znajomemu