Mamy 9176 aktualnych szkoleń oraz 5268 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Specjalista ds. kadr i płac

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Specjalista ds. kadr i płac
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą uzyskać wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu organizacji i realizacji zadań w dziale kadr i płac, nauczenie praktycznych umiejętności prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapoznanie z narzędziami i metodami sporządzania listy płac i rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz z ZUS przy wykorzystaniu programów komputerowych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Specjalista z zakresu prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Pracował w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm. Aktualnie Starszy Specjalista ds. kosztów pracy w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w jednej z największych firm energetycznych w Polsce. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Zdobywca tytułu Kadrowego Roku w 2008 roku (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa Gofin. Trener, realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.
Program: I. MODUŁ KADROWY

1. Prawo Pracy.
2. Umowa o pracę.
3. Umowy cywilnoprawne.
4. Dokumentacja pracownicza.
5. Zmiana warunków umowy o pracę.
6. Urlopy pracownicze i zwolnienia z pracy.
7. Czas pracy.
8. Obowiązki pracownika i pracodawcy.
9. Odpowiedzialność materialna pracowników.
10. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
11. Zatrudnianie pracowników młodocianych.
12. Rozwiązywanie stosunku pracy.
13. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS.
14. Zasady rozliczania, opłacania składek oraz przekazywania dokumentów do ZUS.
15. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego.
16. Obowiązki pracodawcy wobec US.

II. MODUŁ PŁACOWY
Wynagrodzenia i zasiłki

1. Pojęcie i podstawowe składniki wynagrodzenia za. pracę.
2. Systemy prawne regulacji wynagrodzenia za pracę
3. Zasady ustalania, wypłacania i naliczania wynagrodzeń.
4. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia.
5. Fakultatywne składniki wynagrodzenia Premia a nagroda.
6. Potrącenia z wynagrodzenia pracownika.
7. Zawarcie dwóch umów o pracę z jednym pracownikiem – konsekwencja dla naliczenia płac i wypełnienia dokumentacji do ZUS.
8. Pracownik zatrudniony w kilku zakładach pracy.
9. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
10. Świadczenia na rzecz pracowników – zasady opodatkowania i oskładkowania ZUS.
12. Świadczenia z ZFŚS

Zajęcia komputerowe
Wykorzystanie programów kadrowo-płacowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Płatnik

1. Wprowadzenie danych osobowych pracowników do programu.
2. Sporządzenie i wydruk umowy o pracę.
3. Karta pracy – naliczenie wynagrodzenia za czas urlopu i choroby.
4. Wygenerowanie list płac.
5. Sporządzenie umów cywilno prawnych.
6. Wydruk rachunków do umowy zlecenie i o dzieło.
7. Deklaracje podatkowe.
8. Import danych do programu Płatnik.
9. Założenie kartotek ubezpieczeniowych.
10. Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS: ZPA, ZFA, ZUA, ZZA, ZWUA.
11. Deklaracje rozliczeniowe: RCA, RSA, RZA, DRA.
12. Przekaz elektroniczny zestawów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS.
 

Poleć szkolenie znajomemu