Mamy 9369 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: Strategie budowania długoterminowych relacji

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Strategie i sposoby budowania długoterminowych relacji z klientem w aspekcie wielokulturowości, obsługa klienta.
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Inne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie jest przeznaczone dla handlowców, firm obsługujących transakcje międzynarodowe.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Szkolenie poprowadzi wykładowca na studiach Handel Zagraniczny (WSPA w Lublinie www.wspa.pl), doktorant Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, Zakład Stosunków Międzynarodowych, członek Polskiego Towarzystwa Badań Międzynarodowych, trener realizujący projekty szkoleniowe dot. tematyki handlu międzynarodowego. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu podobnych zajęć oraz praktyczną znajomość obsługi transakcji zagranicznych (ponad 15 lat pracy w charakterze specjalisty ds. eksportu, importu). Prowadzi zajęcia w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim, niektóre tematy w języku angielskim.
Program: Określenie pojęcia handlu zagranicznego.
Podstawowe kwestie marketingu międzynarodowego.
Pozyskiwanie informacji o rynku docelowym.
Wybór strategii działania na rynku zagranicznym i kanału dystrybucji.
Pośrednicy w handlu zagranicznym.
Badanie rynków zagranicznych i pozyskiwanie informacji o ewentualnych partnerach handlowych.
Badania strukturalne
Badania koniunkturalne
Badania elementów marketingu (marketing-mix)
Reklama, promocja, wizytacja rynków zagranicznych.
Podstawowe elementy korespondencji z kontrahentami zagranicznymi.

Istota negocjacji
Model twardy, model miękki, model rzeczowy (Harwardzki Model
Negocjacji).

Etapy procesu negocjacji
1. Przygotowanie do negocjacji. Etap przednegocjacyjny. BATNA.
2. Otwarcie procesu negocjacji. Spotkanie. Podanie pierwszych ofert. Prezentacja produktu lub usługi.
3. Negocjacje właściwe.
4. Zamknięcie negocjacji.
5. Post-negocjacje, analiza post factum.

Specyfika negocjacji międzynarodowych
Charakterystyka wymiarów kultur:
1. Nastawienie Propartnerskie - Nastawienie Protransakcyjne;
2. Ceremonialność – Nieceremonialność;
3. Monochroniczność - Polichroniczność;
4. Powściągliwość - Ekspresyjność

Omówienie cech charakterystycznych dla negocjatorów z wybranych krajów i kręgów kulturowo-cywilizacyjnych (kraje WNP, UE, kraje bałkańskie / opcjonalnie: kraje arabskie, Ameryki Północnej i Południowej, Azji Wschodniej – Japonia, Chiny, Korea).

Zarządzanie ryzykiem w transakcjach handlowych, sprawdzenie wiarygodności kontrahenta zagranicznego
- Pojęcie ryzyka i jego klasyfikacja
- Ryzyko Siły Wyższej, ryzyko handlowe, rynkowe, towarowe, transportowe,
dystrybucyjne, cenowe, walutowe, kursowe.
- Ryzyko transakcyjne (kontraktowe), polityczne (ryzyko kraju).
- Sposoby minimalizacji skutków ryzyka
- Unikanie ryzyka, zapobieganie ryzyka, ponoszenie kosztów ryzyka,
przeniesienie ryzyka, ubezpieczenia.
- Warunki płatności i sposoby minimalizacji ryzyka (nieuwarunkowane i
uwarunkowane formy rozliczeń.

Obsługa klienta, strategie i sposoby budowania pozytywnych i długoterminowych relacji handlowych.
 

Poleć szkolenie znajomemu