Mamy 9341 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dla zamawiających

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 225831006
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dla zamawiających
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest omówienie szczegółów funkcjonowania systemu zamówień publicznych w świetle aktualnych przepisów. Jak również nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności dotyczących stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych aktów wykonawczych do ustawy. Podczas szkolenia poruszone będą również kwestie planowanych zmian w prawie zamówień publicznych, które dotyczą zamawiających.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Eksperci FRR - Łukasz Domagała
Wielkość grupy: 15
Program: 1. Akty prawne z zakresu zamówień publicznych.

2. Przedmiot regulacji.

3. Definicje ustawowe.

4. Zasady udzielania zamówień publicznych.

5. Kwotowe progi zamówień.

6. Wyłączenia stosowania ustawy.

7. Kiedy powoływać komisje przetargowe.

8. Stosowanie terminów w zamówieniach publicznych.

9. Przygotowanie postępowania:

prawidłowe przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia,
właściwe ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia,
ustalenie kryteriów oceny wiarygodności wykonawców,
ustalenie kryteriów oceny ofert.


10. Tworzenie dokumentacji przed wszczęciem postępowania:

sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
treść ogłoszenia.


11. Postępowanie o udzielenie zamówienia:

tryby udzielania zamówień,
warunki udziału w postępowaniu,
zasady opisywania warunków,
terminy składania ofert,
dokumentacja potwierdzająca spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
zmiany w zakresie elementów SIWZ - wyjaśnienia, modyfikacja
ocena ofert:

formalna ocena ofert,
zawiadomienie wykonawców o wystąpieniu omyłek w treści ofert oraz możliwości poprawiania omyłek,
wykluczenia wykonawców,
ocena ofert na podstawie ustalonych kryteriów oceny,
najkorzystniejsza oferta,
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny,
wybór oferty,
zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.


12. Umowy w zamówieniach publicznych i ich aneksowanie.

13. Środki ochrony prawnej.

14. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy i aktów wykonawczych.

15. Omówienie problemów, które najczęściej pojawiają się w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
Wymagania: Adresaci szkolenia:

Osoby, które przygotowują i przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
osoby, które odpowiadają za wykonywanie udzielonych zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych:
pracownicy działów zamówień publicznych, członkowie komisji przetargowych,
osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych z perspektywy zamawiającego
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - lunch, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu