Mamy 8501 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Asystenci rodziny

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Asystenci rodziny
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej oraz pracowników ośrodków pomocy społecznej, osób, które przygotowują się do roli zawodowej asystenta rodziny, psychologów, pedagogów, pracowników organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką od strony teoretycznej i praktycznej.
Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy z rodzinami mającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapoznanie z metodyką pracy asystenta rodziny oraz zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy z rodzinami wieloproblemowymi.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Prawniczka, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji U.W. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się prawami dziecka oraz rodziną w kryzysie. Prowadzi szkolenia w zakresie prawa rodzinnego i karnego, praw dziecka oraz przemocy w rodzinie. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia. Autorka informatorów prawnych, w tym skierowanych do osób pomagających rodzinom w kryzysie, osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz rodzinom zastępczym.
Program: 1. Zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w świetle polskich przepisów prawnych.
2. Zadania i funkcje asystenta rodziny w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
3. Współpraca służb, udział asystenta w działaniach interdyscyplinarnych (zespół d.s. okresowej oceny sytuacji dziecka, zespół d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie).
4. Asystent rodziny, a pracownik socjalny – podział zadań i kompetencji.
5. Omówienie przepisów dotyczących praw i obowiązków asystenta rodziny wynikających z ustawy.
6. Dokumentacja dotycząca pracy z rodziną – formy i zakres prowadzonej dokumentacji.
7. Zatrudnienie asystenta rodziny – rekrutacja, forma zatrudnienia, umowa z asystentem.
8. Prowadzenie dokumentacji personalnej osoby pracującej na stanowisku asystenta rodziny, dokumentowanie wykonywanej pracy.
 

Poleć szkolenie znajomemu