Mamy 9797 aktualnych szkoleń oraz 5245 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: PRAWO NAPRAWCZE I UPADŁOŚCIOWE

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Telecentrum
tel.: 0 801 258 566
email: telecentrum@altkom.pl; warszawa@altkom.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PRAWO NAPRAWCZE I UPADŁOŚCIOWE
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie adresowane jest do wierzycieli, którzy stają w obliczu problemu upadłości swoich kontrahentów, a w szczególności do pracowników działów windykacji i zarządzania wierzytelnościami bezpośrednio wykonujących obowiązki z zakresu dochodzenia należności. Zapraszamy także osoby zainteresowane tematyką prawa naprawczego i upadłościowego.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA
Przepisy ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze mają w założeniu stanowić skuteczny instrument zaspokojenia wierzycieli. Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat podstawowych reguł i zasad rządzących postępowaniem upadłościowym i naprawczym – pozwoli to wykorzystać istniejące przepisy w celu dochodzenia i zaspokojenia wierzytelności.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: 1. WPROWADZENIE
• Źródła prawa upadłościowego i naprawczego
• Nowele przepisów upadłościowych i naprawczych

2. PODSTAWOWE ZASADY PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO
3. POJĘCIE ZDOLNOŚCI UPADŁOŚCIOWEJ
4. PODSTAWY OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

5. RODZAJE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO
• Upadłość układowa:
• Upadłość likwidacyjna
• Przekształcanie postępowania upadłościowego
• Upadłość przedsiębiorcy a upadłość konsumencka
• Styk procedur upadłościowych i naprawczych

6. POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI
• Właściwość sądu
• Uprawnienie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
• Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela jako sposób windykacji wierzytelności
• Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości
• Postępowanie zabezpieczające
• Wstępne zgromadzenie wierzycieli

7. ORZECZENIE O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI

8. SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI
• Co do osoby upadłego
• Co do majątku upadłego
• Co do zobowiązań upadłego:
• Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego:
• Co do postępowań sądowych i administracyjnych:
- upadłość układowa,
- upadłość likwidacyjna.

9. ZASADY OGÓLNE POSTĘPOWANIA PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI
• Sąd
• Sędzia - komisarz
• Syndyk, nadzorca sądowy, zarządca
• Upadły
• Wierzyciele:
• Przepisy ogólne o postępowaniu po ogłoszeniu upadłości

10. ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI
• Zasady ogólne dotyczące zgłaszania wierzytelności
• Forma i zawartość zgłoszenia wierzytelności
• Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności

11. LISTA WIERZYTELNOŚCI
• Zasady ustalania listy wierzytelności
• Zaskarżanie listy wierzytelności
• Zatwierdzenie listy wierzytelności
• Prostowanie i uzupełnianie listy wierzytelności

12. LIKWIDACJA MASY UPADŁOŚCI
• Zasady ogólne
• Skutek sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym
• Sprzedaż składników masy:
• Podział funduszów masy upadłości:
• Podział sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy i praw obciążonych rzeczowo
• Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości

13. ZAGADNIENIE SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z NIEKTÓRYMI UMOWAMI BANKOWYMI ZAWIERANYMI PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI
• Umowa kredytu i pożyczki
• Umowa rachunku bankowego

14. ZAKOŃCZENIE I UMORZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO I ZAGADNIENIE ODDŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORCY - OSOBY FIZYCZNEJ
15. ODRĘBNE POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE - UPADŁOŚĆ BANKU

16. UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
• Obraz przebiegu upadłości konsumenckiej z uwzględnieniem praw i obowiązków upadłego, w kontekście możliwości umorzenia części zobowiązań oraz porównanie ze schematem oddłużenia prywatnego przedsiębiorcy
• Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy
• Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej i jakie warunki musi spełnić

17. PRAWO NAPRAWCZE
18. REKAPITULACJA
 

Poleć szkolenie znajomemu