Mamy 8503 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: CLOUD COMPUTING A PRAWO – co się zmieniło

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Telecentrum
tel.: 0 801 258 566
email: telecentrum@altkom.pl; warszawa@altkom.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: CLOUD COMPUTING A PRAWO – co się zmieniło i co się jeszcze zmieni?
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli i menedżerów firm świadczących usługi drogą elektroniczną, przetwarzających dane, w tym dane osobowe w systemach informatycznych lub Internecie, a także firm świadczących usługi lub korzystających z usług chmury obliczeniowej (cloud computing).

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA
Zapoznanie się z wpływem najnowszych trendów technologiczno - biznesowych na regulacje prawne i orzecznictwo, a także wpływu tych ostatnich na te trendy. Umiejętność identyfikacji ryzyk prawnych związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, przetwarzaniem danych osobowych, a także świadczeniem lub korzystaniem z usług w chmurze obliczeniowej.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: 1. POJĘCIE CLOUD COMPUTING (CHMURY OBLICZENIOWEJ) Z PERSPEKTYWY TECHNICZNEJ I BIZNESOWEJ (UPORZĄDKOWANIE GŁÓWNYCH POJĘĆ)
• Outsourcing, wirtualizacja, przetwarzanie danych
• IaaS, PaaS, SaaS
• Chmura publiczna, prywatna, mieszana

2. POJĘCIE CHMURY OBLICZENIOWEJ Z PERSPEKTYWY PRAWA NA ŚWIECIE, W EUROPIE I W POLSCE
• Próby zdefiniowania chmury, danych i ich przetwarzania w przepisach prawa
• Formy prawne dla udostępnienia lub wykorzystania usług chmury lub danych (rodzaje umów)
• Stan prawny w Polsce, tendencje i planowane zmiany
• Problem jurysdykcji i prawa właściwego
• Cloud computing z perspektywy prawa autorskiego, karnego i podatkowego

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W CHMURZE
• Pojęcie danych osobowych, przetwarzania danych osobowych, administratora danych
• Specyfika przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym, Internecie, chmurze
• Umowy o przetwarzanie danych osobowych, obowiązki administratorów
• Kompetencje Generalnego Inspektora Danych Osobowych

4. OCHRONA INNYCH DANYCH W CHMURZE
• Dane będące przedmiotem tajemnicy bankowej, finansowej, telekomunikacyjnej, lekarskiej
• Tajemnica państwowa i służbowa oraz problematyka B2G i G2B w chmurze
• Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

5. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
• Pojęcie usługi świadczonej drogą elektroniczną i usługodawcy
• Zwykły przekaz (mere conduit), caching, hosting, prowadzenie portali i inne
• Umowy na usługi świadczone drogą elektroniczną, gwarancje jakości usług, SLA
• Odpowiedzialność usługodawców, użytkowników
• Stosunek ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną do ustawy o ochronie danych osobowych

6. OCHRONA KONSUMENTA W CHMURZE
• Niedozwolone klauzule umowne
• Obowiązki informacyjne, projekt blue-button
 

Poleć szkolenie znajomemu