Mamy 9556 aktualnych szkoleń oraz 5248 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: VAT I SAMOCHODY -ZMIANA ZASAD ROZLICZEŃ OD 1.04.2014

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Telecentrum
tel.: 0 801 258 566
email: telecentrum@altkom.pl; warszawa@altkom.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: VAT I SAMOCHODY - ZMIANA ZASAD ROZLICZEŃ OD 1.04.2014 R. VAT po zmianach od 1.01.2014 r. w praktyce z uwzględnieniem najnowszych interpretacji
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie przeznaczone dla osób, zajmujących się podatkiem VAT- pracowników firm, które są podatnikami VAT, biur rachunkowych, rozliczających podatek VAT klientowi.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA
1. Zapoznanie się ze zmianami, dotyczącymi rozliczania VAT w zw. z zakupem, leasingiem, eksploatacją i sprzedażą samochodów, które wejdą w życie 1.04.2014 r. Przedmiotem pierwszej części szkolenia będzie przedstawienie ww. zmian oraz omówienie ich wpływu na rozliczanie podatku VAT w praktyce.
2. Przyswojenie zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego oraz momentu odliczania podatku naliczonego, po zmianach od 1.01.2014 r. W trakcie wykładu zostaną przedstawione wnioski wynikające z analizy ww. interpretacji. Ponadto zostaną przedstawione praktyczne przykłady stosowania nowych zasad, ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych błędów popełnianych przez podatników oraz zakresu dopuszczalnych praktycznych uproszczeń.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: I.ZASADY ROZLICZANIA VAT DOT. SAMOCHODÓW OD 1.04.2014 R.

1. Dwukrotna zmiana przepisów regulujących rozliczanie VAT dot. samochodów - od 1.01.2014 r. oraz od 1.04.2014 r. - przyczyny zmian, rozwiązania polskie na tle rozwiązań w innych krajach UE.
2. Nowa definicja „pojazdu samochodowego” dla potrzeb VAT.
3. Sytuacje, w których podatnik będzie miał prawo do odliczenia 50 % podatku naliczonego w zw. z zakupem, leasingiem, eksploatacją pojazdów samochodowych.
4. Sytuacje, w których podatnik będzie miał prawo do odliczenia 100 % podatku naliczonego w zw. z zakupem, leasingiem, eksploatacją pojazdów samochodowych (szczególne rodzaje pojazdów, dla których zawsze możliwe będzie pełne odliczenie; wykorzystanie wyłącznie do działalności jako warunek pełnego odliczenia dla pozostałych pojazdów – zakres zastosowania).
5. Ryzyka związane z zakwestionowaniem przez organy podatkowych prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego (w tym utrata prawa do odliczenia oraz nowe przepisy karne skarbowe).
6. Korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia samochodu.
7. Zmiany w podatkach dochodowych wprowadzane w zw. ze zmianą przepisów o VAT.
8. Zwolnienie z VAT dostawy towarów używanych, w tym samochodów, po zmianach od 1.01.2014 r. i 1.04.2014 r. oraz po najnowszych wyrokach NSA - stanowisko organów podatkowych.
9. Zmiany zasad opodatkowania wykorzystania samochodów związanych z działalnością do celów prywatnych pracownika, członka zarządu, przedsiębiorcy.
10. Przepisy przejściowe (w tym zastosowanie nowych przepisów do pojazdów nabytych przed 1.01.2014 r. i 1.04.2014 r., opóźnione wejście w życie niektórych zmian, rejestracja wcześniej zawartych umów leasingowych itd.).
11. Pozostałe zmiany od 1.04.2014 r.
12. Kontrowersyjne interpretacje organów podatkowych dot. niektórych zagadnień związanych z nabyciem i eksploatacją samochodów (m. in. stosowanie kart paliwowych, samochody demonstracyjne, samochody udostępniane pracownikom).

II. MOMENT POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO, MOMENT ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO OD 1.01.2014 R. W PRAKTYCE

1. Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu "dokonania dostawy towarów" – możliwość "wyboru" przez podatników momentu powstania obowiązku podatkowego poprzez odpowiednie zapisy umów, ogólnych warunków sprzedaży, ofert, zamówień itp. (m. in. ustalenie "momentu przejścia ryzyk").
2. Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu „dokonania dostawy towarów” w sytuacjach szczególnych, np. dostawa wysyłkowa z doręczeniem u adresata, dostawa wysyłkowa awizowana, dostawa lokalu lub budynku, dostawa „łańcuchowa”, dostawa eksportowa, dostawa z przechowaniem przez dostawcę, dostawa „ciągła”, dostawa z montażem.
3. Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu "wykonania usługi" dla usług "ciągłych", usług potwierdzanych protokołem, usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych – w tym usługi finansowe (np. pożyczki) rozliczane w okresach rozliczeniowych.
4. Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania usług budowlanych – nowe kontrowersyjne podejście do ustalania "momentu wykonania usługi".
5. Moment powstania obowiązku podatkowego w zw. z dostawą „mediów” – sytuacje kontrowersyjne, m. in. faktura dla osoby nie będącej podatnikiem, refakturowanie „mediów” na najemcę, termin wystawienia faktury – a zapisy w umowach (np. w umowach najmu).
6. Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług udzielania licencji – zakres możliwości określania obowiązku podatkowego w umowie – stanowisko organów.
7. Moment powstania obowiązku podatkowego w zw. z importem usług – problemy ze stosowaniem "zasad właściwych dla transakcji krajowych".
8. Moment powstania obowiązku podatkowego wg metody kasowej – zaliczki, zapłata 100% ceny (w tym sytuacje, gdy ich otrzymanie nie powoduje obowiązku podatkowego), data wymagalności np. odsetek od pożyczki a data zapłaty, komis, dotacje, subwencje i inne dopłaty.
9. Moment powstania obowiązku podatkowego w zw. z refakturowaniem – nowe kontrowersyjne podejście organów podatkowych.
10. Zmiana przepisów dot. podstawy opodatkowania od 1.01.2014 r. a moment powstania obowiązku podatkowego – (koszty dodatkowe, np. transportu, które od 2014 należy uwzględniać w podstawie opodatkowania z tytułu dostawy – znaczenie zapisów umów, kontraktów itd.).
11. Skutki błędnego rozpoznania momentu powstania obowiązku podatkowego i wykazania podatku w niewłaściwej deklaracji - sytuacje, gdy powstaje i nie powstaje zaległość podatkowa, ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej.
12. Możliwość odliczenia podatku naliczonego w "dwóch następnych okresach rozliczeniowych" w przypadku opóźnionego otrzymania faktury.
13. Błędne określenie momentu dokonania dostawy na fakturze a prawo do odliczenia u kontrahenta.
14. Korekta podatku naliczonego w WNT - zagadnienia kontrowersyjne.
15. Faktura wystawiona z dużym wyprzedzeniem a prawo do odliczenia u nabywcy.
16. Pozostałe zagadnienia wynikające z najnowszych interpretacji organów podatkowych.
 

Poleć szkolenie znajomemu