Mamy 8474 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Telecentrum
tel.: 0 801 258 566
email: telecentrum@altkom.pl; warszawa@altkom.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie skierowane do głównych księgowych, pracowników księgowości, kierowników oraz pracowników działów kadr i płac odpowiedzialnych za prawidłowe tworzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkolenie dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką ZFŚS.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA
Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami tworzenia i rozliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: 1. Przepisy regulujące zasady tworzenia ZFŚS

2. Pracodawcy zobowiązani i dobrowolnie tworzący ZFŚS
• Obowiązkowo
• Nieobowiązkowo
• Możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS
• Jak w prawidłowy sposób wprowadzić zapisy do regulaminów wewnątrzzakładowych w sprawie nietworzenia ZFŚS w danym roku kalendarzowym
• W jaki sposób pracodawca powinien poinformować pracowników o niewypłacaniu w danym roku świadczenia urlopowego

3. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
• Na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
• Na jakiej podstawie pracodawca ma możliwość ograniczyć zakres działalności socjalnej

4. Pojęcie kryteriów socjalnych

5. Ustalanie sytuacji dochodowej do celów socjalnych
• Na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
• Czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS?
• Czy pracodawca może uzależniać wypłatę świadczeń od stażu pracy, wymiaru etatu czy rodzaju zawartej umowy o pracę?

6. Sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
7. Czego nie można finansować z ZFŚS?

8. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
• Jakie osoby są uprawnione z mocy ustawy do pomocy z funduszu
• Objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
• Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych

9. Administrowanie i konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS

10. Komisje socjalne
• Zasady tworzenia komisji socjalnych
• Skład komisji
• Komisja socjalna jako organ opiniodawczy
• Komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia

11. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej
12. Dwa miejsca pracy to możliwość korzystania z dwóch ZFŚS
13. ZFŚS dla członków rodzin obecnych pracowników
14. Pracownik na wypowiedzeniu a świadczenia z funduszu socjalnego
15. Wczasy pod gruszą
16. Pożyczka z ZFŚS
17. Rekapitulacja
 

Poleć szkolenie znajomemu