Mamy 8476 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Telecentrum
tel.: 0 801 258 566
email: telecentrum@altkom.pl; warszawa@altkom.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie skierowane do:
• Działów Zamówień Publicznych,
• osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne,
• wszystkich osób zainteresowanych tematyką zamówień publicznych.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA
Podniesienie kompetencji i poziomu wiedzy osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w jednostce z zakresu nowelizacji prawa zamówień publicznych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: MODUŁ 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

1. Zakres podmiotowy stosowania prawa zamówień publicznych
2. Zakres przedmiotowy prawa zamówień publicznych
3. Zasady prawa zamówień publicznych
4. Wykluczenie wykonawcy
5. Odrzucenie oferty

MODUŁ 2. ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WPROWADZONE W 2013 R.

1. Zmiany w prawie zamówień publicznych wprowadzone w życie w styczniu i lutym 2013 r.
• Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
• "Nowela październikowa" z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesje na roboty budowlane i usługi:

2. Zmiany w prawie zamówień publicznych wprowadzone w życie we wrześniu 2013 r.
• Zamówienia dla przywięziennych zakładów pracy z wyłączeniem procedury przetargowej
• Zmiana w prawie zamówień publicznych w związku z nowelizacją prawa energetycznego

3. Zmiany w prawie zamówień publicznych, dotyczące podwykonawstwa (obowiązujące od 24 grudnia 2013 r.)
• Uprawnienia zamawiającego w zakresie ograniczenia podwykonawstwa:
• Poleganie za zasobach innych podmiotów a podwykonawstwo:
• Ochrona podwykonawcy w zamówieniach publicznych po nowelizacji:
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o u dzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania. Rozporządzenie obowiązuje od 27 grudnia 2013 r.
• Dnia 14 grudnia 2013 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 1336/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień
• Dnia 31 grudnia 2013 roku w Dzienniku Ustaw (Poz. 1692) ukazało się Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2013 r. Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi: 4,2249 zł/euro
• Dnia 31 grudnia 2013 roku w Dzienniku Ustaw (Poz. 1735) ukazało się Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.

MODUŁ 3. PROGNOZOWANE ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2014 R.

1. Korzystne dla nauki zmiany w prawie o zamówieniach publicznych
2. Jakość a nie cena
3. Odejście od pojęcie rażąco niskiej ceny
4. Zmiany dotyczące podwyższenia progu, od którego powstaje obowiązek stosowania ustawy
Wymagania: W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które bezpośrednio zajmują się tematyką: nowelizacja prawa zamówień publicznych oraz te, które zamierzają prowadzić sprawy w tym zakresie, ale posiadają już podstawową wiedzę.
 

Poleć szkolenie znajomemu