Mamy 9345 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: MICROSOFT EXCEL 2010 Analiza danych

Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Obsługa Programów

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Telecentrum
tel.: 0 801 258 566
email: telecentrum@altkom.pl; warszawa@altkom.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: MICROSOFT EXCEL 2010 Analiza danych i modelowanie biznesu
Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Obsługa Programów
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie skierowane do kadry zarządzającej, analityków finansowych, pracowników działów analiz ekonomicznych oraz działów logistyki, wykorzystujących aplikację Microsoft Excel.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA
Zdobycie umiejętności optymalizacji decyzji finansowych, tworzenia modeli biznesowych oraz opracowywanie raportów przy wykorzystaniu narzędzi Microsoft Excel. Umiejętność optymalizowania decyzji finansowych wykorzystując Microsoft Excel do modelowania sytuacji biznesowych. Poznanie głównych narzędzi analizy danych w Microsoft Excel - wykresy przestawne i tabele przestawne.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: 1. Funkcje wspomagające podejmowanie decyzji
• Finansowych (wartość pieniądza w czasie, kredyty, lokaty)
• Inwestycyjnych (kryterium zdyskontowanej wartości netto oraz wewnętrzna stopa zwrotu)
• Funkcje wyszukujące

2. Formuły tablicowe
• Alternatywa dla adresowania bezwzględnego
• Rozszerzenie standardowych możliwości funkcji Excela

3. Analiza wrażliwości
• Obiekt Tabela
• Formanty, elementy sterujące
• Analiza porównawcza z wykorzystaniem Menedżera scenariuszy

4. Optymalizacja
• Wykorzystanie dodatku Solver do: ustalania optymalnego asortymentu produkcji; rozwiązywania problemów transportu i dystrybucji; planowania zatrudnienia; planowania nakładów inwestycyjnych

5. Analiza danych przy pomocy tabel przestawnych
• Tworzenie, modyfikacja, dobieranie właściwego układu tabeli
• Pola obliczeniowe i elementy obliczeniowe
• Pobieranie danych z tabeli przestawnej

6. Prognozowanie – przegląd możliwości dodatku Analysis ToolPak
• Podsumowywanie zależności za pomocą korelacji
• Wygładzanie szeregów czasowych - średnia ruchoma i wygładzanie wykładnicze
• Wyznaczanie trendu (typ liniowy, wykładniczy, potęgowy)
• Regresja wielokrotna: czynniki ilościowe; czynniki jakościowe; sezonowość
• Jedno- i dwuczynnikowa analiza wariancji

7. Praca na wielu dokumentach
 

Poleć szkolenie znajomemu