Mamy 9360 aktualnych szkoleń oraz 5256 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Produkcja jednostkowa, projektowa - ETO

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Kuznowicz
tel.: 22 460 46 12
email: marketing@progressproject.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Produkcja jednostkowa, projektowa - ETO, wdrożenia nowych wyrobów do produkcji
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Inne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Termin szkolenia
3-4 czerwiec 2019r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
16-17 wrzesień 2019r., Kraków - Best Western Efekt Kraków****


Cele szkolenia
• bezstresowe wejście w zasady planowania zgodnie z ETO,
• poznanie metod koordynacji harmonogramów w często rozproszonym środowisku pracy,
• opanowanie zasad promocji wydajności przez praktyczne stosowanie TOC,
• zapoznanie się z możliwościami nowoczesnych narzędzi informatycznych,
• poznanie podstawowych narzędzi TQM i skojarzonych: FMEA, analiza ryzyk, house of quality w ramach QFD (Quality Function Deployment), test matrix, DOE, SCC list (Significant & Critical Characteristics).

Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Dzień I

1. Wprowadzenie do specyfiki pracy o charakterze jednostkowym:
• zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami, wpływ jakości tych relacji na planowanie,
• "wyniesienie ponad perspektywę swojego działu" i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów - warunki i przeszkody ustalania spójnych działań wewnątrz firmy.

2. Wprowadzenie do Planowania zgodnie z ETO:
• klasyfikacja procesów wytwórczych i miejsce ETO,
• związek z planowaniem i prognozowaniem długoterminowym,
• unikalność szacunków i standaryzacja procesów,
• przyczyny destabilizacji harmonogramów.

3. Obranie tematów ciągnionego warsztatu:
• podział na grupy i obranie tematów prac np. wdrożenie nowego produktu, budowa instalacji, budynku.

4. Praca zespołowa:
• transparentność kompetencji twardych i miękkich,
• trzy podstawowe warunki budowy i funkcjonowania zespołu,
• system motywacyjny,
• zasady formułowania Lessons Learned.

5. Analiza ryzyk, zarządzanie ryzykiem:
• failure Mode and Effects Analysis – analiza przyczyn i skutków wad (w projektowaniu design – dFMEA, w produkcji process – pFMEA),
• szablony test matrix, jak i użycie DoE (Design of Experiments),
• klasyczna identyfikacja i analiza jakościowa i ilościowa ryzyk.

6. Planowanie:
• planowanie potrzeb i doprecyzowanie wymagań SMART,
• użycie house of quality w ramach QFD (Quality Function Deployment),
• doprecyzowanie wymagań SMART poprzez SCC list (Significant & Critical Characteristics),
• dekompozycja prac na poszczególne elementy – WBS (struktura podziału prac),
• zasady i metody obiektywizacji szacunków.

Dzień II

1. Planowanie c.d.:
• sieciowanie prac, sekwencjonowanie,
• bilansowanie harmonogramów pod kątem ograniczeń np. dostępności zasobów,
• zalety i wady harmonogramów statycznych i dynamicznych,
• przygotowanie i budowa procesu zarządzania i przetwarzania zmian.

2. Teoria ograniczeń - TOC:
• praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji "wąskich gardeł",
• metody podporządkowania organizacji firmy i projektu "wąskiemu gardłu",
• wpływ wąskiego gardła na kierunek harmonogramowania prac,
• ochrona ścieżek prac „opartych” opartych o wąskie gardło poprzez zarządzanie buforami – metoda łańcucha krytycznego CC (Critical Chain).

3. Kalkulacja MRP w produkcji jednostkowej:
• planowanie zasobów produkcyjnych w oparciu o rozwiązania zawarte w standardach APICS® i REFA® - miejsce ETO,
• planowanie potrzeb materiałowych – MRP:
• zarządzanie wielkościami zamawianych partii materiałów i surowców,
• dane niezbędne dla uruchomienia MRP i częstotliwość planowania,
• zarządzanie listami materiałowymi i sprzężenie z systemami CAD (kontrola numerów wersji rysunku w powiązaniu z poziomem potrzebnego zapasu),
• „produkty” kalkulacji MRP i współpraca z działem zakupów.

4. Zarządzanie zapasami:
• metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwa,
• podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami,
• poziom obsługi klienta,
• klasyfikacja ABC i XYZ stanów magazynowych,
• zapas bezpieczeństwa - SS i zapas czasu,
• czynniki kosztowe w zarządzaniu zapasami,
• zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej,
• prezentacja praktycznych przykładów wdrożeń RFID.

5. Nowoczesne narzędzia wsparcia zarządzania produkcją jednostkową - systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning):
• przedstawienie klasyfikacji systemów oraz omówienie ich zalet i ograniczeń w oparciu o doświadczenia z SAP i IFS,
• oczekiwania w zakresie fukcjonalności wspierających działania jednostkowe - projektowe,
• czy i jak wdrażać rozwiązania informatyczne?
• wskazania najbardziej typowych pułapek i potknięć wdrożeniowych.
 

Poleć szkolenie znajomemu