Mamy 8508 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: Czas pracy kierowców – aktualne interpretacje organó

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Niewiadomska
tel.: 506218242
email: j.niewiadomska@eurekagroup.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Czas pracy kierowców – aktualne interpretacje organó
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Filmy
Testy
Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie związane z najnowszymi aspektami prawnymi dotyczącymi czasu pracy kierowców
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: 1. Akty prawne regulujące czas pracy kierowcy
• kiedy kierowcę obowiązuje Rozporządzenie 561/2006 WE, a kiedy AETR?
• normy czasu pracy w kodeksie pracy a w ustawie o czasie pracy kierowcy
2. Regulacje dotyczące czasu jazdy, obowiązkowe przerwy i odpoczynki
• maksymalny czas dziennego prowadzenia
• czas przerw w jeździe, dyżur, odpoczynek,
• czas dziennych odpoczynków i warunki skrócenia odpoczynku
• praca w porze nocnej i w niedzielę i święta,
• dzienny okres prowadzenia a dzienne odpoczynki
• załoga kilkuosobowa - najczęstsze błędy
• czas prowadzenia w tygodniu i w okresie dwóch tygodni
• odbiór odpoczynków tygodniowych oraz warunki rekompensaty skróconego odpoczynku tygodniowego
• systemy rozliczania i ewidencja czasu pracy kierowców zatrudnionych na umowę o pracę i kierowców pracujących na własny rachunek – zgodnie ze zmianami z 16 lipca 2013 roku.
3. Zasady odpowiedzialności i kary za naruszenia dotyczące czasu pracy kierowcy
• zasady odpowiedzialności kierowcy, zarządzającego transportem oraz kierowcy
• taryfikatory kar i mandatów – kto, za co i w jakiej wysokości płaci?
• sposoby naliczania kar
• odpowiedzialność kierowcy, a zarządzającego transportem bądź przedsiębiorcy za to samo naruszenie
• odstępstwa i zwolnienia ze stosowania norm unijnych i krajowych
• jak uzasadnić odstąpienie od norm rozporządzenia 561/2006/WE, aby uniknąć kar (opis tarcz tachografu lub wydruków
• zasady zwolnienia z odpowiedzialności przedsiębiorcy i zarządzającego transportem za naruszenia czasu pracy kierowcy i inne naruszenia
4. Panel dyskusyjny - przykłady, analiza przypadków, pytania
 

Poleć szkolenie znajomemu