Mamy 9607 aktualnych szkoleń oraz 5199 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KPA

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 225831006
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KPA - warsztaty praktyczne po nowelizacji od 1 czerwca 2017 r.
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu postępowania w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego.Omówienie zmian w przepisach ma kluczowe znaczenie dla pracowników administracji, nawykłych do pewnych instytucji prawnych, do mechanizmów i przepisów, które wraz z pozostałą częścią systemu prawnego podlegają ciągłej ewolucji i zmianie. Wszystkie zagadnienia przedstawione zostaną przy użyciu przykładów prawdziwych i zmyślonych o różnym stopniu jurydycznego skomplikowania, a także w oparciu o orzecznictwo i naukę prawa.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Wielkość grupy: 15
Program: Plan szkolenia :
Dzień Pierwszy:
1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zasady praworządności, zasady zaufania oraz dwuinstancyjności.
2. Elektroniczne środki komunikacji w postępowaniu administracyjnym.
3. Wszczęcie postępowania.
4. Wezwanie do usunięcia braków formalnych podania.
5. Wyłączenie pracownika oraz organu.
6. Strona postępowania administracyjnego i jej pełnomocnik.
7. Terminowe załatwianie spraw.
8. Doręczenia (dwukrotne, awizo, doręczenie zastępcze).
9. Wezwania do złożenia wyjaśnień lub zeznań w trybie art. 50 kpa.
10. Przywrócenie terminu w przypadku uprawdopodobnienia, że uchybienie terminowi nastąpiło bez winy zainteresowanego.
11. Udostępnianie akt (również po zakończeniu postępowania).
12. Sposoby zakończenia postępowania administracyjnego.
Dzień Drugi:
1. Postępowanie odwoławcze – zasady ogólne.
2. Rozstrzygnięcia organu odwoławczego (ze szczególnym uwzględnieniem nowego brzmienia art. 138 kpa).
3. Wznowienie postępowania a stwierdzenie nieważności.
4. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej.
5. Skutki rażącego naruszenia prawa w toku postępowania administracyjnego w świetle przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.
6. Zaświadczenia.
7. Skargi.
8. Sądownictwo administracyjne – organy i zasady.
9. Specyfika postępowania sądowoadministracyjnego.
10. Obowiązki organu administracji w postępowaniu przed sądem administracyjnym.
Wymagania: Szkolenie skierowanie jest do pracowników organów administracji publicznej, zarówno początkujących jak i tych z długim stażem,prowadzących postępowania w oparciu Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Omówienie zmian w przepisach ma kluczowe znaczenie dla pracowników z długoletnim stażem pracy w administracji,nawykłych do pewnych instytucji prawnych, do mechanizmów i przepisów,które wraz z pozostałą częścią systemu prawnego podlegają ciągłej ewolucji i zmianie.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu materiały szkoleniowe serwis kawowy lunch certyfikat
 

Poleć szkolenie znajomemu