Mamy 8476 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Budżetowanie inwestycji budowlanej

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo budowlane

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Agata Wróblewska
tel.: 323370400
email: szkolenia@samax.eu

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Budżetowanie inwestycji budowlanej
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo budowlane
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Głównym celem szkolenia jest przedstawienie procedur postępowania jednostek sektora finansów publicznych planujących realizację inwestycji budowlanych z uwzględnieniem istotnej zasady, mówiącej, że łączna kwota środków z budżetu państwa nie może być wyższa niż wartość kosztorysowa inwestycji. Omawiane procedury i zasady przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji podporządkowane są zapisom rozporzadzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

Rozporządzenie dotyczy głownie instytucji państwowych może jednak stanowić cenną wskazówkę dla jednostek samorządowych, instytucji posiadających kompetencje do podejmowania wielu istotnych decyzji z zakresu finansów i polityki finansowej mi. ustalenia własnych regulacji w przedmiotowym zakresie.

Na szkoleniu omawiane są w szczególności:
1. warunki finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa i ocenę efektywności ich wykorzystania;
2. sposób przekazywania środków budżetu państwa przewidzianych na finansowanie inwestycji;
3. sposób rozliczania inwestycji finansowanych ze środków budżetu państwa,
- z uwzględnieniem zasady, że łączna kwota środków z budżetu państwa nie może być wyższa niż wartość kosztorysowa inwestycji określona przy rozpoczęciu jej realizacji.

Tematyka szkolenia cieszy się powodzeniem wśród instytucji, głównie ze względu na poruszane trudne zagadnienia obejmujące kwestie zarówno ekonomiczne jak i techniczno - budowlane oraz z zakresu zarządzania budową. Mimo, że szkolenie dedykowane jest głownie dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, instytucji zobowiązanych do stosowania Ustawy Budżetowej i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, uczestnikami szkolenia są często pracownicy jednostek samorządowych.

Przeszkoleni przez nas już zostali mi. pracownicy takich instytucji jak: Prokuratura Generalna, Resort Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Polska Akademii Nauk, Urzędy Wojewódzkie wraz z podległymi instytucjami, Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, Uczelnie, jednostki wojskowe, sądy, szpitale i inne.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: mgr inż. Elżbieta Ziaja — Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy ISPA, Phare, Spójności oraz PO IiŚ. Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.
Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez SKB. Aktualnie jest Członkiem Zarządu oddziału Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych w Gliwicach.

Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszu Spójności według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.

Doświadczony praktyk, kosztorysant, wykładowca, prowadzi szkolenia w swojej firmie oraz w innych wiodących firmach szkoleniowych w kraju. Prowdziła szkolenia m.in. dla pracowników ZUS’u, Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Gliwicach, Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze”S.A. i wielu innych.

Z zakresu budżetowania prowadziła szkolenie dla pracowników Resortu Finansów, Ministerstwa Infrastruktury, Polskiej Akademii Nauk, jednostek wojskowych, sądów oraz szpitali.
Program: Pierwszy dzień:

1. REALIZACJA INWESTYCJI – PRZEPISY PRAWNE
1.1. Regulacje prawne
1.2. Zmiany w zakresie finansowania, przygotowania i realizacji inwestycji od 2011
1.3. Budżet zadaniowy – narzędzie budżetowania
Ćwiczenia, przykłady dyskusja

2. PRZYGOTOWANIE DO FINANSOWANIA
2.1. Fazy realizacji inwestycji budowlanej
2.2. Procedury realizacji inwestycji budowlanej
2.3. Procedury finansowania
2.4. Warunki finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa
2.5. Ryzyko realizacji inwestycji
2.6. Katalog osób odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
2.7. Taryfikator kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Ćwiczenia, przykłady dyskusja

3. PROGRAM INWESTYCJI
3.1. Elementy programu inwestycji
3.2. Cele, mierniki i efekty planowanej inwestycji
3.3. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji
3.4. Okres realizacji inwestycji
3.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
3.4. Ocena efektywności inwestycji
3.7. Zagospodarowanie obiektów budowlanych
Ćwiczenia, przykłady dyskusja
4. WARUNKI FINANSOWANIA INWESTYCJI Z BUDŻETU PAŃSTWA

Drugi dzień:

5. USTALENIE ŁĄCZNEGO KOSZTU INWESTYCJI
5.1. Metody określania kosztów
5.2. Zasady określania kosztów

6. OKREŚLENIE WARTOŚCI KOSZTORYSOWEJ INWESTYCJI (WKI)
6.1. Rola WKI w finansowaniu inwestycji
6.2. Metody określania kosztów
6.3. Zakres rzeczowy inwestycji
6.4. Koszty inwestycji w ujęciu grup kosztów
Ćwiczenia, przykłady dyskusja

7. OKREŚLENIE KOSZTÓW wg. Kosztorysu inwestorskiego (KI)
7.1. Cel i rola Kosztorysu inwestorskiego
7.2. Podstawy opracowania
7.3. Metody i zasady opracowania KI
7.4. Elementy KI
7.5. Ceny jednostkowe robót
7.6. Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej
Ćwiczenia, przykłady dyskusja

8. ROZLICZENIE
8.1. Rozliczenie robót budowlanych – przykłady
8.2. Rozliczenie inwestycji
Ćwiczenia, przykłady dyskusja
 

Poleć szkolenie znajomemu