Mamy 9797 aktualnych szkoleń oraz 5245 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: NOWE ZASADY EGZEKUCJI DŁUGÓW PUBLICZNO-PRAWNYCH

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: NOWE ZASADY EGZEKUCJI DŁUGÓW PUBLICZNO-PRAWNYCH
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest wszechstronne i wyczerpujące przedstawienie procedur postępowania egzekucyjnego w administracji, uporządkowanie wiedzy uczestników na temat przepisów postępowania egzekucyjnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego w zakresie stosowanych zabezpieczeń należności i możliwości ich wykorzystania w praktyce. W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą umiejętność poprawnego redagowania pism występujących w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Wielkość grupy: 10
Program: 1. Przedmiot egzekucji, w tym zobowiązania podatkowe, nienależnie pobrane świadczenia pomocy społecznej, należności wynikające z decyzji administracyjnych.

2. Upomnienia i tytuły wykonawcze – regulacje dotyczące zasad i trybu ich wystawiania oraz przekazywania do organu egzekucyjnego.

3. Sposoby zabezpieczenia należności przez wierzyciela.

4. Tryb postępowania wierzycieli należności pieniężnych.

5. Obowiązki wierzyciela w zakresie przekazywania do organu wykonawczego posiadanych przez wierzyciela informacji o majątku i źródłach dochodów dłużnika.

6. Postępowanie egzekucyjne a przedawnienie należności, w tym zobowiązań podatkowych.

7. Obowiązek aktualizacji tytułów wykonawczych –zasady i tryb.

8. Kwestie związane z opłatą komorniczą – jej wysokość, tryb i zasady poboru oraz ewidencja księgowa wpływu należności ściągniętych przez organ egzekucyjny.

9. Koszty i wydatki egzekucyjne – kiedy ponosi je wierzyciel i jak uniknąć ich płacenia.

10. Wniosek dłużnika o wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych – dylemat wierzyciela. Wyrazić zgodę na zwolnienie z egzekucji czy nie i w jakiej formie. Orzecznictwo.

11. Zarzuty na prowadzone postępowanie – zasady i tryb postępowania wierzyciela, orzecznictwo.

12. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.

13. Bezczynność wierzyciela – konsekwencje. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego.

14. Podział kwoty uzyskanej z egzekucji – najnowsze orzecznictwo.

15. Dyskusja, odpowiedzi na zapytania, konsultacje indywidualne.
Wymagania: Adresaci szkolenia:

pracownicy administracji publicznej,
menedżerowie jednostek organizacyjnych należących do sektora samorządowego,
pracownicy urzędów skarbowych,
słuchacze podatkowych studiów podyplomowych,
kandydaci na doradców podatkowych,
doradcy podatkowi.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu