Mamy 9107 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 29 szkoleń.

Szkolenie: RHCE RAPID TRACK COURSE Szkolenie intensywne.

Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Administracja

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Telecentrum
tel.: 0 801 258 566
email: telecentrum@altkom.pl; warszawa@altkom.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: RHCE RAPID TRACK COURSE Szkolenie intensywne.
Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Administracja
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie skierowane jest do:
• starszych administratorów systemu Linux z co najmniej 3 letnim stażem, którzy chcą w szybki sposób przygotować się do zdania egzaminu RHCE.
• administratorów systemu Solaris, którzy ukończyli szkolenie Red Hat Enterprise Linux for Solaris Administrators (RH290).

To szkolenie nie jest zalecane dla osób, które ukończyły szkolenie RHCSA Rapid Track Course (RH200). Dla tych osób zaleca się wzięcie udziału w szkoleniu Red Hat System Administration III (RH254).

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił rozwiązywać średnie i zaawansowane problemy związane z pracą administracyjną oraz zdobędzie kompleksową wiedzę przygotowującą do egzaminów RHCSA oraz RHCE.
Poziom zaawansowania : zaawansowany
Program: 1. ZARZĄDZANIE OPROGRAMOWANIEM.
• Zarządzanie pakietami przy użyciu narzędzi YUM, RPM oraz RHN.
• Budowanie pakietów RPM i umieszczanie ich w repozytorium.

2. ZARZĄDZANIE SIECIĄ.
• Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z siecią.
• Konfiguracja bondingu oraz aliasów IP.

3. ZARZĄDZANIE PAMIĘCIAMI MASOWYMI.
• Zarządzanie partycjami, systemami plików, przestrzenią wymiany (swap).
• Konfiguracja szyfrowanych partycji.
• Konfiguracja inicjatora iSCSI.

4. ZARZĄDZANIE LOGCZNYMI WOLUMENAMI (LVM).
• Zarządzanie fizycznymi wolumenami, grupami wolumenów i wolumenami logicznymi wraz z systemem plików.

5. ZARZĄDZANIE KONTAMI.
• Dostarczanie polityki haseł dla kont
• Używanie ACLi oraz SGIDa dla współdzielonych katalogów.

6. ZARZĄDZANIE UWIERZYTELNIANIEM.
• Konfiguracja klientów LDAP i Kerberos.
• Konfiguracja autofsa dla wsparcia uwierzytelnionych klientów.
• Konfiguracja sudo i SSSD.

7. INSTALACJA, KICKSTART ORAZ WIRTUALIZACJA.
• instalacja systemu, zarządzanie kickstartem oraz firstboot.
• Używanie narzędzi do wirtualizacji w celu zarządzania maszynami wirtualnymi.

8. ZARZĄDZANIE PROCESEM URUCHAMIANIA SYSTEMU.
• Konfiguracja poziomów uruchomienia i sysctl.
• Resetowanie hasła administratora.
• zrozumienie procesu uruchamiania systemu.

9. ZARZĄDZANIE SECURITY ENHANCED LINUX (SELINUX).
• Zrozumienie, rozwiązywanie problemów i zarządzanie SE Linuksem.

10. ZARZĄDZANIE FIREWALLEM.
• Zarządzanie firewallem.

11. PROTOKÓŁ NTP.
• Konfiguracja serwera czasu (NTP) dla klientów.

12. USŁUGA LOGOWANIA SYSTEMOWEGO.
• Tworzenie raportów dla dysku, I/O i pamięci.
• Konfiguracja centralnego serwera logów..

13. USŁUGI WWW (HTTP/HTTPS).
• Zarządzanie usługami WWW wraz z wirtualnymi hostami, skryptami CGI i kontrolą dostępu do plików i katalogów.

14. USŁUGA POCZTY (SMTP).
• Nullclient.
• Inteligentny serwer poczty wychodzącej.
• akceptowanie połączeń przychodzących.

15. USŁUGA NAZW (DNS).
• Konfiguracja cachującego serwera nazw oraz przekazywania zapytań DNS.

16. WSPÓŁDZIELENIE PLIKÓW PRZY UŻYCIU NFS.
• Zarządzanie i zabezpieczanie usługi NFS używając NFSv3 oraz NFSv4.

17. WSPÓŁDZIELENIE PLIKÓW PRZY UŻYCIU CIFS (SAMBA).
• Konfiguracja współdzielenie katalogów domowych, plików i drukarek przez CIFS.
• Używanie klienta w celu dostępu do zasobów CIFS.

18. USŁUGA FILE TRANSFER PROTOCOL (FTP).
• Dostarczenie serwera punktu zrzutu dla wgrywania plików.

19. USŁUGA SECURE SHELL (SSH).
• Konfiguracja i iplementacja uwierzytelniania w oparciu o klucze kryptograficzne.
Wymagania: Uczestnik musi spełniać wymagania podane w szkoleniach Red Hat System Administration I, II oraz III.

Uczestnik powinien posiadać wiedzę i umiejętności takie jakie posiada certyfikowany RHCT/RHCSA.

Jeżeli nie masz pewności co do swoich umiejętności, proponujemy skorzystać z testu na stronie:
http://www.redhat.com/resourcelibrary/articles/training-skills-assessment

UWAGA: To szkolenie nie jest zalecane dla uczestników, którzy z powodzeniem ukończyli RHCSA Rapid Track Course (RH200). Dla tych osób zalecamy szkolenie Red Hat System Administration III (RH254).
 

Poleć szkolenie znajomemu