Mamy 8492 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: SIŁA ARGUMENTÓW W ŚRODOWISKU IT ...

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie usługami w IT

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Telecentrum
tel.: 0 801 258 566
email: telecentrum@altkom.pl; warszawa@altkom.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: SIŁA ARGUMENTÓW W ŚRODOWISKU IT ...czyli o tym, jak prowadzić skutecznie rozmowy biznesowe, przedstawiać opinie, argumentować i perswadować.
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie usługami w IT
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Siła argumentów w środowisku IT to projekt dedykowany menedżerom projektów, negocjatorom, pracownikom działów HR, relationship menedżerom – osobom, które w codziennej pracy współpracują z środowiskiem IT.
Projekt rozwija kompetencje potrzebne do skutecznego prowadzenia rozmów, wywierania wpływu, przedstawiania argumentów i obrony przed manipulacją i chwytami erystycznymi oraz pokazuje jak efektywnie prowadzić rozmowy.

CEL PROJEKTU SZKOLENIOWEGO
• Zapoznać z regułami wywierania wpływu i nauczyć ich zastosowania na zaawansowanym poziomie.
• Zapoznać z technikami argumentacji i przećwiczyć ich użycie w rozmowach ze środowiskiem IT.
• Zapoznać z chwytami erystycznymi i nauczyć, jak je demaskować i bronić się przed nimi.
• Zapoznać z metodami zwiększającymi siłę perswazji i argumentacji w rozmowach.
• Zapoznać z metodami i narzędziami zwiększającymi skuteczność w prezentowaniu wniosków i opinii.
• Przećwiczyć użycie nowych narzędzi w praktyce na wybranych case’ach w środowisku IT.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Program: MODUŁ 1 REGUŁY WYWIERANIA WPŁYWU

Zagadnienia:
• Czym jest wpływ, czym się różni od motywacji, perswazji i manipulacji.
• Reguły wywierania wpływu wg R. Cialdiniego i ich zastosowanie w prowadzeniu rozmów.
• Mechanizmy stojące za regułami wywierania wpływu.
• Ekspresywne i receptywne środki wywierania wpływu wg Kim Barners. Zastosowanie wybranych środków.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
• Zna mechanizmy reguł wywierania wpływu.
• Potrafi zastosować odpowiednie reguły w sekwencji wymiany zdań.
• Potrafi odeprzeć próby podprogowego wywierania wpływu.
• Wie, jakie środki wywierania wpływu zastosować w zależności od typu partnera rozmowy.

MODUŁ 2 ARGUMENTY I ARGUMENTACJA

Zagadnienia:
• Siła argumentu a argument siły.
• Cechy dobrze sformułowanego argumentu.
• Techniki argumentacji wg Heinza Lemmermanna i ich zastosowanie.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
• Potrafi poprawnie formułować argumenty.
• Potrafi zastosować w rozmowie wybrane techniki argumentacji.

MODUŁ 3 ERYSTYKA

Zagadnienia:
• Czym jest erystyka.
• Erystyka a psychomanipulacja.
• Komunikaty manipulacyjne i postawy stojące za nimi.
• Chwyty erystyczne stosowane w dyskusjach i obrona przed nimi.
• Sofizmaty - jak nie dać się zwieść pozornej logice.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
• Rozpoznaje chwyty erystyczne.
• Potrafi bezpiecznie, nieagresywnie odpierać chwyty erystyczne.
• Potrafi skutecznie radzić sobie z partnerem uciekającym się do użycia nieetycznych środków w rozmowie.

MODUŁ 4 FORMUŁY LOGICZNE W JĘZYKU BIZNESOWYM

Zagadnienia:
• Zastosowanie rachunku zdań dla skutecznej prezentacji rekomendowanych rozwiązań.
• Wybrane narzędzia rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego dla podniesienia skuteczności perswazji.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
• Dysponuje zestawem wybranych narzędzi logicznych i potrafi je zastosować, aby zwiększać dojrzałość i skuteczność oddziaływania na rozmówcę.

MODUŁ 5 RETORYKA W JĘZYKU BIZNESOWYM

Zagadnienia:
• Metafora, analogia, symbole, porównania dla zwiększenia siły perswazji i argumentacji.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
• Potrafi swobodnie tworzyć metafory, analogie, symbole i porównania oraz spontanicznie stosować je w rozmowie.

MODUŁ 6 DYSKUSJA I DEBATA

Zagadnienia:
• Ponowne przećwiczenie poznanych metod i narzędzi na wybranych case’ach.
• Podsumowanie wiedzy zdobytej podczas warsztatu.
• Nagranie wystąpień indywidualnych.
• Przekazanie informacji zwrotnej.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
• Zna swoje mocne i słabe strony jako osoba prowadząca prezentację.
• Dysponuje indywidualnym planem rozwoju umiejętności w tym obszarze.
 

Poleć szkolenie znajomemu