Mamy 9329 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: AKADEMIA MENEDŻERA KAIZEN …Zarządzanie procesami

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Telecentrum
tel.: 0 801 258 566
email: telecentrum@altkom.pl; warszawa@altkom.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: AKADEMIA MENEDŻERA KAIZEN …Zarządzanie procesami, czasem, zasobami
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cokolwiek robisz, możesz robić to lepiej – oto idea kaizen do zastosowania w codziennej praktyce menadżera. Wiemy, że idea ciągłego doskonalenia nie tylko może, ale w dzisiejszym świecie po prostu musi stać się sposobem na życie zarówno na poziomie organizacji, jak i indywidualnego menedżera czy specjalisty. Kto nie wdroży tej zasady w życie, pozostanie daleko w tyle w coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości biznesowej.
Akademia Menedżera Kaizen w praktyce menedżera została oparta na publikowanej wiedzy i dostępnych case’ach biznesowych oraz doświadczeniach biznesowych trenerów w obszarze zarządzania i przywództwa międzykulturowego.

AKADEMIA MENEDŻERA KAIZEN W PRAKTYCE MENEDŻERA WYPOSAŻA UCZESTNIKÓW W WIEDZĘ I NARZĘDZIA UMOŻLIWIAJĄCE IM (m.in.):
• Stosowanie w praktyce biznesowej zasad kaizen.
• Skuteczną i efektywną organizację pracy podwładnych.
• Klarowne wyznaczanie celów i standardów.
• Tworzenie i stosowanie metod pomiarów stopnia realizacji standardów.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Program: I SESJA. STANDARDY W KAIZEN (1 DZIEŃ)
• Główne systemy kaizen.
• Myślenie zorientowane procesowo.
• Strategie kaizen: PDCA (PRSD), SDCA (SRSD).
• Idea ”kolejny proces to klient”.
• Idea gemba kaizen.
• Dom zarządzania gemba kaizen i 5M.
• Styl zarządzania w gemba kaizen (kierownictwo wspierające vs kierownictwo nadzorujące).
• Standardy i pomiary.
• 5 S.
• Współczesne koncepcje zarządzania w Europie i Ameryce oparte na idei kaizen (m.in. Blanchard).

II SESJA ELIMINACJA STRAT (1 DZIEŃ)
• Redukcja kosztów. Skracanie linii produkcyjnej a skracanie procesu.
• Doskonalenie jakości a redukcja kosztów - zmienne współzależne.
• Straty i marnotrawstwo, czyli 3M i strategie ich eliminacji.
• Przewaga ”pull” nad ”push”. Zasada równowagi i JiT.

III SESJA ZARZĄDZANIE W KAIZEN (1 DZIEŃ)
• Uwidacznianie problemów. Upublicznianie standardów.
• Wyznaczanie celów. Role przełożonego w kaizen.
• Role średniego szczebla zarządzania w kaizen.
• Metody i zasady pracy z podwładnym:
o Analiza przyczynowo skutkowa wg modelu Ishikawy.
o Metoda: 5W + H.
o Kwiat Lotosu w pracy zespołowej.
o Morning market.
o Zasada: Obecny-Dostępny-Wspierający.
• Proces decyzyjny typu ringi.
 

Poleć szkolenie znajomemu