Mamy 8503 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: JA PRZECIWKO WIELU, CZYLI 6 OBSZARÓW MOTYWACJI …

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Motywowanie

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Telecentrum
tel.: 0 801 258 566
email: telecentrum@altkom.pl; warszawa@altkom.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: JA PRZECIWKO WIELU, CZYLI 6 OBSZARÓW MOTYWACJI … jak osiągnąć lepsze rezultaty w zmotywowanym zespole
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Motywowanie
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Wciąż poszukujemy skutecznych metod motywowania swoich pracowników niezależnie od branży, w której działamy czy wielkości zespołu. Jest to szczególnie ważne w sytuacji rynkowej, gdzie dotyka nas ciągła zmiana, dużo niepewności, a oczekiwane rezultaty są bardzo duże. Jak zmotywować siebie? W jaki sposób sprawić, by jednostka w pełni wykorzystywała swój potencjał? W jaki sposób zmotywować zespół, by był wydajny i realizował powierzone cele? Jakie podjąć działania, by motywować siebie, jednostki oraz zespół w codziennej praktyce biznesowej?

CEL PROJEKTU SZKOLENIOWEGO:
• Umożliwić poznanie własnego stylu zarządzania i jego wpływu na motywowanie innych.
• Rozwinąć umiejętności efektywnej komunikacji z pracownikami.
• Wyposażyć w wiedzę na temat motywowania siebie i innych.
• Nauczyć, jak i po co tworzyć mapy motywacji zespołu.
• Rozwinąć umiejętności właściwego delegowania zadań oraz rozliczania efektów.
• Nauczyć zasad motywowania przez cele.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Program: MODUŁ 1 MOTYWOWANIE ZNANE I NIEZNANE

Cel
• Zapoznać z wynikami najnowszych badań na temat czynników motywujących pracowników do pracy.
• Zapoznać z głównymi teoriami na temat motywowania pozafinansowego.
• Zapoznać z narzędziami MBO oraz metod jego zastosowania.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom
• Potrafi w praktyczny sposób zastosować elementy motywujące wg teorii motywacji.
• Potrafi zastosować strategiczne podejście do systemu motywacyjnego.

MODUŁ 2 ROLA MENEDŻERA W MOTYWOWANIU WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Cel
• Przestawić główne style zarządzania oraz ich wpływu na motywację zespołu.
• Zaprezentować i przećwiczyć metody motywowania samego siebie.
• Przeprowadzić przez doświadczenie zarządzania zdemotywowanym zespołem.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom
• Rozumie znaczenie wpływu własnej motywacji na motywację zespołu.
• Potrafi zmotywować siebie do pracy.
• Potrafi dobrać właściwy styl zarządzania do sytuacji biznesowej.

MODUŁ 3 KIJ CZY MARCHEWKA – CO MOTYWUJE JEDNOSTKI?

Cel
• Zapoznać z modelem kotwic karier zawodowych.
• Przećwiczyć sposoby rozpoznawania potrzeb pracowników.
• Zapoznać z zasadami motywacji finansowej i pozafinansowej pracowników.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom
• Zna szanse i zagrożenia finansowych i pozafinansowych programów motywujących.
• Umie dostosować styl motywowania do sytuacji biznesowej organizacji.

MODUŁ 4 OSIĄGANIE CELÓW W POZYTYWNEJ ATMOSFERZE – W JAKI SPOSÓB MOTYWOWAĆ ZESPÓŁ?

Cel
• Przeprowadzić przez doświadczenie pracy w niepopularnym projekcie.
• Zapoznać z prawami motywacji wg R. Dennego.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom
• Potrafi w praktyczny sposób zastosować prawa motywacji R. Dennego.
• Umie zbudować mapę motywacji własnego zespołu.
• Potrafi zbudować atmosferę zaangażowania i współpracy pomiędzy pracownikami.
• Wie jak wyznaczać zespołowe cele i monitorować efekty.

MODUŁ 5 NARZĘDZIA MOTYWUJĄCE: ZASADY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI Z PRACOWNIKAMI

Cel
• Zapoznać z zasadami udzielania informacji zwrotnej.
• Przećwiczyć przeprowadzania rozmów: rozwojowej, oceniającej, korygującej.
• Zapoznać z zasadami właściwego delegowania zadań.
• Zapoznać z zasadami coachingu rozwojowego i jego roli w motywowaniu pracowników.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom
• Umie przeprowadzić z pracownikiem rozmowę oceniającą, korygującą i rozwojową.
• Potrafi sprawić by pracownik wziął odpowiedzialność za rezultaty.
• Wie jak właściwie delegować zadania i monitorować efekty.
• Umie skonstruować przekaz niepopularnego komunikatu w organizacji i przekazać go w sposób nie demotywujący zespół.

MODUŁ 6 BŁĘDY W MOTYWOWANIU

Cel
• Zapoznać z polską mapą motywacji.
• Zapoznać z głównymi demotywatorami w zespole pracowniczym.
• Przedstawić metody analizy motywacji zespołu oraz sposobu korygowania popełnianych błędów.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom
• Potrafi przeanalizować poziom motywacji zespołu, określić czynniki demotywujące oraz skorygować popełniane błędy.
Wymagania: KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA
W efekcie procesu Ja przeciwko wielu czyli sześć obszarów motywacji menadżer dysponuje wiedzą i metodami, dzięki której będzie potrafił dobrać odpowiednie działania w celu zmotywowania siebie i zespołu w obliczu codziennych wyzwań biznesowych.

W efekcie procesu Ja przeciwko wielu czyli sześć obszarów motywacji pracownik dysponuje wiedzą i metodami, dzięki którym będzie potrafił dobrać odpowiednie działania w celu zmotywowania siebie do pracy i wparcia zespołu w osiąganiu lepszych rezultatów.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA DLA MENEDŻERA
• Potrafi w praktyczny sposób dobrać właściwe metody motywowania siebie, jednostek i zespołów w sytuacji codziennych wyzwań biznesowych, zgodne z własnym stylem zarządzania.
• Potrafi zaplanować i wdrożyć skuteczne metody motywacji pozafinansowej i sposoby ich weryfikacji.
• Wie, w jaki sposób radzić sobie z sytuacjami demotywującymi takimi jak: konflikty, wypalenie zawodowe, lenistwo, niezdrowa rywalizacja czy tez poczucie niesprawiedliwego wynagrodzenia.
• Potrafi w praktyczny sposób wykorzystać wiedzę na temat etycznego wywierania wpływu na ludzi, by realizowali wyznaczone cele i budowali satysfakcję z wykonywanej pracy.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA DLA PRACOWNIKA
• Potrafi zdefiniować własne motywatory.
• Potrafi skutecznie komunikować się ze współpracownikami.
• Wie jakie czynniki wpływają na motywację i demotywację zespołu, którego jest członkiem.
• Potrafi zmotywować siebie i innych do pracy
 

Poleć szkolenie znajomemu