Mamy 8602 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: CONTROLLING KOSZTÓW

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Controlling

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Kaczorowska
tel.: 022 583 10 04
email: katarzyna.kaczorowska@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: CONTROLLING KOSZTÓW
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Controlling
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Koszty to podstawowa jednostka pomiaru występująca w przedsiębiorstwie i świadcząca o ekonomicznej efektywności przedsiębiorstwa. Controlling to narzędzie informacji ekonomicznej służącej zarządzającym. Controlling kosztów obejmuje następujące zagadnienia: zarządzanie kosztami (poprzez rachunki kosztów), metody kalkulacji kosztów oraz zagadnienie kosztu w całym systemie controllingu. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu controllingu kosztów na poziomie pozwalającym na rozpoczęcie reorientacji firmy bądź modyfikacji istniejącego systemu w kierunku tej metody zarządzania.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Wielkość grupy: 110
Program: 1. Wstęp do rachunku kosztów i analizy kosztowej:
- rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania
- istota rachunku kosztów
- funkcje rachunku kosztów
- kalkulacje kosztów
- podstawowe zasady i procedury rachunku kosztów standardowych
- rachunek kosztów standardowych
- analiza odchyleń w standardowym rachunku kosztów zmiennych
- praktyczne aspekty standardowego rachunku kosztów

2. Podział i grupowanie kosztów
- koszty w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym
- koszty bezpośrednie a pośrednie
- koszty zmienne a stałe

3. Planowanie jako podstawa wyjściowa controllingu:
- przygotowanie i planowanie produkcji
- budżetowanie kosztów bezpośrednich
- materiały bezpośrednie
- płace bezpośrednie
- budżetowanie kosztów wydziałowych (zasady opracowania)
- budżetowanie kosztów nieprodukcyjnych
- rozliczanie budżetowanych kosztów

4. Istota budżetowania i controllingu kosztów jako narzędzia planowania finansowego i kontroli menedżerskiej w przedsiębiorstwie:
- rachunkowość jako podstawowa baza informacyjna controllingu
- pojęcie controllingu
- controlling strategiczny i operatywny
- rodzaje celów w controllingu
- instrumenty controllingu operatywnego
- budżetowanie a ośrodki odpowiedzialności
- rodzaje budżetów oraz funkcje budżetowania
- budżetowanie operacyjne
- kontrola budżetowa i jej fazy
- sprawozdanie controllingowe
- zastosowanie budżetów w procesie kontroli i oceny działalności przedsiębiorstwa

5. Nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie:
- podstawowe zasady i procedury rachunku kosztów działań (ABC)
- uwarunkowania i problemy rozliczania kosztów pośrednich w tradycyjnym systemie rachunku kosztów
- kalkulacja kosztów w rachunku kosztów działań
Wymagania: Adresaci szkolenia:
- wszystkie osoby zajmujące się problemami analizy kosztów oraz szeroko pojętej rachunkowości zarządczej i controllingu
- kadra menedżerska, która odpowiedzialna jest za zarządzanie kosztami i rentownością w swoich przedsiębiorstwach, aby miała okazje poznać najnowsze metody controllingu, które mogą zastosować w swoich obszarach zarządzania
- wszyscy, którym wiedza o problematyce rachunkowości zarządczej i controllingu jest niezbędna w praktyce
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - lunch, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu