Mamy 8669 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: [J-OCPJP-7] Java 7 "OCP, Java SE 7 Programmer" 3 dni

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Wojtczuk
tel.: (+48 22) 845-09-70
email: szkolenia@javatech.com.pl

 • Poleć znajomemu
 • Zadaj pytanie


Tytuł: [J-OCPJP-7] Java Standard Edition 7 część II – przygotowanie do egzaminu "Oracle Certified Professional, Java SE 7 Programmer" [OCPJP 7] (3 dni)
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Adresaci szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się zaawansowanych elementów języka i platformy Java SE w zakresie obejmowanym przez egzamin Java SE 7 Programmer II, szczególnie zaś dla osób posiadających już certyfikat na poziomie Associate (OCAJP) i chcących przystąpić do egzaminu na certyfikat na poziomie Professional (OCPJP).

Założenia:
Wymagana jest znajomość języka Java i podstawowe umiejętności programowania. Zalecane jest, aby uczestnicy ukończyli wcześniej kurs J-OCAJP-7 lub w inny sposób przyswoili wiedzę z jego zakresu. Osoby planujące przystąpić do egzaminu powinny posiadać już certyfikat OCAJP.
Cel i zakres szkolenia
Dwa główne cele szkolenia to nauczenie średnio zaawansowanego programowania w Javie oraz przygotowanie do egzaminu Java SE 7 Programmer II.

Szkolenie koncentruje sie na zaawansowanych aspektach języka Java oraz wielu elementach API standardowej edycji Javy. Szkolenie obejmuje wszystkie tematy wymienione w wymaganiach egzaminu, ale nie powtarza szczegółowo tematów, które były już omówione na szkoleniu J-OCAJP-7.

Po zakończeniu szkolenia aktywny uczestnik będzie potrafił:


 • tworzyć i używać klas zagnieżdżonych oraz anonimowych,

 • definiować typy wyliczeniowe i korzystać ze standardowych metod,

 • korzystać z różnego typu kolekcji,

 • definiować klasy generyczne,

 • korzystać w plików i strumieni na poziomie bajtów, znaków lub obiektów,

 • przetwarzać tekst bezpośrednio i używając w podstawowym zakresie wyrażeń regularnych,

 • korzystać w aplikacji Java z baz danych,

 • tworzyć i synchronizować wątki,

 • zmieniać ustawienia lokalne aplikacji oraz formatować wartości liczbowe, daty i czasu.


Ponadto uczestnik będzie zaznajomiony z wymaganiami egzaminu, formą typowych pytań egzaminacyjnych i będzie przygotowany do przystąpienia do egzaminu.


Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Nasi trenerzy to osoby, których wiedza poparta jest realnym doświadczeniem zdobytym w projektach realizowanych przez firmę Javatech. W związku z tym szkoleniowcy przekazują uczestnikom szkoleń nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i potrafią podpowiedzieć rozwiązania problemów pojawiających się w rzeczywistych projektach informatycznych.

Nasi eksperci tworzą także centrum kompetencyjne, które gromadzi wiedzę zdobywaną przez konsultantów Javatech w poszczególnych wykonywanych projektach. Eksperci Javatech są również odpowiedzialni za opracowanie nowcy programów szkoleniowe i dbają o wysoki
Program:
1. Zaawansowane aspekty klas
a) dziedziczenie, nadpisywanie metod, modyfikatory widoczności – przypomnienie,
b) przeciążanie metod, szczególnie w połączeniu z dziedziczeniem – przypomnienie,
c) szczegóły inicjalizacji klas i obiektów,
d) klasy zagnieżdżone (nested classes),
e) klasy anonimowe (anonymous inner types),
f) dostęp do zmiennych i pól w kontekście instancyjnym i statycznym, znaczenie modyfikatora final w niektórych sytuacjach.

2. Typy wyliczeniowe.
3. Kolekcje w Javie
a) metody equals i hashCode, interfejsy Comparable i Comparator,
b) rodzaje kolekcji i wybór w zależności od potrzeb,
c) podstawy typów generycznych,
d) interfejsy List, Queue, Dequeue, Set i Map,
e) klasa pomocnicza Collections.

4. Typy generyczne w Javie
a) definicja klasy generycznej – typowe zastosowanie,
b) słowa kluczowe extends i super – motywacja i przykłady zastosowań.

5. Przetwarzanie tekstu
a) klasy String, StringBuilder, StringBuffer – przypomnienie,
b) wyrażenia regularne.

6. Wejście / wyjście
a) strumienie wejściowe i wyjściowe, binarne i tekstowe,
b) otwieranie i zamykanie strumieni, konstrukcje try-with-resources,
c) serializacja typów prostych oraz obiektów,
d) przetwarzanie strumieni tekstowych (Scanner, StringTokenizer),
e) obsługa plików za pomocą klas File i Path,
f) zaawansowana obsługa katalogów za pomocą składowych pakietu javax.nio.

7. Dostęp do baz danych za pomocą interfejsu JDBC
a) otwieranie i obsługa połączenia z bazą danych,
b) zadawanie zapytań, w tym zapytań sparametryzowanych,
c) obsługa wyników w postaci ResultSet,
d) obsługa wyników w postaci RowSet; najważniejsze rodzaje RowSet i ich zastosowania,
e) obsługa transakcji.

8. Programowanie wielowątkowe
a) tworzenie i uruchamianie wątków,
b) zagrożenia związane z wielowątkowością,
c) synchronizacja na poziomie metod,
d) synchronizacja na poziomie bloków kodu,
e) podstawy synchronizacji za pomocą metod wait i notify,
f) wykorzystanie elementów pakietu java.util.concurrent, a w szczególności blokad i schematów Executor oraz Fork/Join.

9. Lokalizowanie aplikacji
a) formatowanie wartości liczbowych, pieniężnych, daty i czasu,
b) stosowanie standardowych i własnych ustawień lokalizacji,
c) grupowanie zasobów ze względu na ustawienia lokalne.

10. Przygotowanie do egzaminu Java SE 7 Programmer II
a) pojęcia związane z programowaniem obiektowym i inne uzupełnienia,
b) informacje o certyfikacie i egzaminie,
c) przykładowy test.


 

Poleć szkolenie znajomemu